Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 16 Kasım 2017 tarihli 30242 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği bankaların bölünme işlemlerini ilgilendiren düzenlemeler getirmekle birlikte bir takım bölünme işlemlerini Yönetmelik kapsamı dışına çıkarıyor.

Değişiklik Yönetmeliği, değişiklikten önce bir bütün olarak değerlendirilen bankaların kısmi bölünme işlemleri bakımından ikili bir ayrım getirmiş ve buna göre bir takım kısmi bölünme işlemlerini Yönetmelik kapsamı dışına çıkarmıştır. Buna göre; bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmeler 1 Kasım 2006 tarihli 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikteki (“Yönetmelik”) bölünme hükümlerine tâbi olmayacaktır. Bu tür bölünmeler bakımından kredi kuruluşlarının bölünmelerinde bunların uhdelerinde bulunan mevduat yahut katılım fonu hesaplarının ancak diğer kredi kuruluşlarına devredilebileceği hükmü saklı tutulmuştur. Ayrıca kısmen Yönetmelik kapsamı dışına çıkarılan bu tür bölünmelerde Bankacılık Kanunu’nda öngörülen 30 milyonluk asgari sermayenin altında kalınması halinde, banka ortaklarının bölünen sermayenin nakden artırılması için üç ay içinde taahhütte bulunmaları zorunluluğu öngörülmüştür.

Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.