1 Ocak 2017’den itibaren bankaların kullandıracakları krediler için, hesap durumu belgesi alınmasının zorunlu olmadığı kredi tutarı eşiği bir milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu eşik önceki mevzuatta 250.000 TL olarak belirlenmişti. BDDK ayrıca Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanma tarihlerine ilişkin de değişiklik yapmıştır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların kullandıracakları krediler için hesap durumu belgesi alma zorunluluğu olmayan işlemleri belirlemek amacıyla çıkarılan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 14 Aralık 2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği kapsamında, bankaların kullandıracakları krediler için, bir milyon Türk Lirasını geçmeyen işlemler için hesap durumu belgesi alınmasının zorunlu olmadığı düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliğine ilaveten, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından TFRS 9 uygulamasını belirlemek ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Kredi Sınıflandırılmasında Değişiklik Yönetmeliği”) 14 Aralık 2016 tarihli ve 29918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır ve 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kredi Sınıflandırılmasında Değişiklik Yönetmeliği kapsamında ise Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar için Ayrılacak Karşılıklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’n (“Kredi Sınıflandırması Yönetmeliği”) geçici 1. Maddesinin başlığı “1/1/2018 tarihi itibariyle (Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) 9’a hazır olmayan bankalar” olarak değiştirilerek, banka kredi durumlarını 1 Ocak 2018 tarihine kadar TFRS 9 alınabilmesi için uygun hale getirmeyen bankalara ilave süre tanınmasına karar verileceği öngörülmüştür.

Ayrıca, Kredi Sınıflandırılması Yönetmeliği’nin “Genel karşılık oranlarına ilişkin uygulama” başlıklı geçici 2. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır ve yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’e ertelenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten, Kredi Sınıflandırılması Yönetmeliği’nin tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.