Türk sanayisinin ithalat bağımlılığını azaltacak, rekabet gücünü artıracak programların hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek üzere ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı başkanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji; Ekonomi, Gümrük ve Ticaret; Kalkınma ve Maliye Bakanları ile gündemdeki konulara göre ilgili bakanların katılımı ile Yerlileştirme Yürütme Kurulu (“Kurul”) oluşturuldu. Kurulun sekretarya hizmetleri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı tarafından gerçekleştirilecek.

Söz konusu Kurul’un çalışmaları ile ortak akıl oluşturulması, yurtiçi sanayimizin uluslararası pazarlara entegre olarak geliştirilmesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin sanayi ve ihracatımız içerisindeki payının artırılması hedeflemektedir.

2018/1 sayılı Genelge 24 Ocak 2018 tarihli 30311 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 2018/1 sayılı Genelgenin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.