17 Nisan 2020 tarih ve 2425 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) ile 12 Eylül 2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı tekstil, konfeksiyon ve dokuma ürünlerine yönelik yürürlüğe konulmuş İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ilişik ilave gümrük vergisi oranlarına ilişkin ek-I ve ek-II, Karar’ın ekindeki şekilde değiştirilmiştir.

18 Nisan 2020 tarih ve 31103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.