Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi, kemoterapi tedavisi sürecinde kullanılan ve bedeli hasta tarafından karşılanan bir ilacın, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün duyurusuyla “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınması karşısında, bu tarihten önce hasta tarafından karşılanan ilaç bedellerinin geri ödenmesi talebinin reddini Anayasa’yla koruma altına alınan “Eşitlik İlkesi” gereği hukuka aykırı bulmuştur.

Kanser tedavisi gören hasta, kemoterapi tedavisi sürecinde kullanılan, 30 Ağustos 2016 tarihi itibari ile de “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi” kapsamına alınan ilaç için bu tarihten önce ödemiş olduğu bedellerin kendisine geri ödenmesini talep etmiştir. Bu yöndeki başvurunun reddedilmesi üzerine ret kararının iptali için Ankara 11. İdare Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. İdare Mahkemesi, ilgili reçete ve faturaların, ilacın söz konusu listeye alınma tarihinin öncesine ait olduğu gerekçesiyle ret kararını yerinde bulmuştur.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi ise ilgili kararında aşağıdaki gerekçelere dayanarak davacının istinaf talebini kabul etmiş ve İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına hükmetmiştir:

  • Anayasa’nın 2. Maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir.
  • Anayasa’nın 5. Maddesi uyarınca kişilerin refah ve huzurunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak, maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamak; Devlet’in temel görevleri arasında yer almaktadır.
  • Anayasa’nın 17. Maddesi, herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Anayasa’nın 56. Maddesi Devlet’e, kişilerin hayatını, beden ve ruh sağlığını koruma görevi yüklemektedir.
  • Anayasa’nın 60. Maddesi uyarınca ise kişiler sosyal güvenlik hakkına sahiptir ve Devlet bu güvenliği sağlamakla yükümlüdür.
  • Söz konusu ilacın “Hastanelerce Temini Zorunlu Kemoterapi İlaçları Listesi”ne alınmış olmasının karşısında, aynı tedavi sürecindeki hastaların bir kısmına ödeme yapılıp bir kısmına ödeme yapılmaması “Eşitlik İlkesi”ne aykırıdır.

8 Kasım 2018 tarih ve 2018/1511 E. 2018/1430 K. sayılı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdare Dava Dairesi kararının tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.