Yönetmelik, alternatif akım için 50 Volt ile 1000 Volt, doğru akım için 75 Volt ile 1500 Volt arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsamaktadır. Patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, radyoloji ve tıbbi amaçlar için tasarlanan elektrikli ekipmanlar, yük ve yolcu asansörleri için tasarlanan elektrikli parçalar, elektrik sayaçları, evsel kullanım için fişler ve prizler, elektrikli çit kontrolörleri, radyoelektriksel parazit, gemilerde uçaklarda veya demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli ekipmanlar, araştırma geliştirme tesislerinde yalnızca profesyonel personel tarafından kullanılmak üzere üretilmiş değerlendirme kitleri ise Yönetmeliğin kapsamı dışında bulunmaktadır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile İlgili Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Ekim 2016 tarihli, 29845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile getirilen düzenlemeleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.

  • Elektrikli ekipmanlar, ancak güvenlik konularıyla ilgili yürürlükte olan iyi mühendislik uygulamaları doğrultusunda imal edilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, muhafaza edildikleri ve imalat amacına uygun olarak kullanıldıkları takdirde insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları koşuluyla piyasada bulundurabilir.
  • Bakanlık, elektrikli ekipmanla ilgili olarak elektrik şebekesiyle bağlantı kurulması veya elektrikli ekipman kullanıcılarına elektrik sağlanması için temel gerekliliklerden daha sıkı güvenlik önlemlerinin elektrik sağlayan kuruluşlarca talep edilememesini sağlayacaktır.
  • İmalatçılar, elektrikli ekipmanın taşıdığı risklere bağlı olarak gerekli görüldüğünde, tüketicilerin sağlık ve güvenliğini korumak için piyasada bulundurulan elektrikli ekipmanın numune testlerini gerçekleştirmek, incelemeleri yapmak, gerekirse uygunsuz bulunan ve geri çağrılan elektrikli ekipmanlara yönelik şikâyetlerin kaydını tutmak ve bu izleme faaliyetleriyle ilgili olarak dağıtıcıları bilgilendirmek zorundadır.
  • İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri elektrikli ekipmanın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayacak başka bir unsur taşıması halinde bu bilginin elektrikli ekipmanın üzerinde bulunmasını, elektrikli ekipmanın boyutunun veya yapısının buna imkân vermediği durumlarda bu bilginin elektrikli ekipmanın ambalajında veya elektrikli ekipmana eşlik eden bir belgede bulunmasını sağlayacaktır. Bu yükümlülük, imalatçıların isimleri, tescilli ticari unvanları veya tescilli ticari markaları ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adresler için de geçerlidir.
  •  Elektrikli ekipmanların kullanımıyla ilgili talimatlar ve güvenlik bilgileri Bakanlığın belirlediği biçimde, Türkçe olarak veya tüketiciler tarafından kolayca anlaşılan ve Bakanlıkça kabul edilen bir dilde elektrikli ekipmanla birlikte verilecektir. Söz konusu talimatlar ve güvenlik bilgileri ile tüm etiketler net, anlaşılır ve okunaklı olacaktır.
  • İthalatçılar, yalnızca Yönetmeliğe uygun elektrikli ekipmanı piyasaya arz edebilecektir.
  • Piyasada bulundurdukları elektrikli ekipmanın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bilen veya bilmesi gereken dağıtıcılar, bu elektrikli ekipmanı uygun hale getirmek, geri çağırmak ve gerekirse piyasadan çekmek için gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını sağlarlar.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.