Kırtasiye malzemelerinden paslanmaz çelik ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede belirli bazı maddelerin, ithalatında ilave gümrük vergisi alınması Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır. İlave gümrük vergisi oranları %6 ila %25 arasında değişiklik göstermekle beraber hâlihazırda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamayacağının da altı çizilmiştir.

İthalat Rejimi Kararına ek olarak 29885 sayılı ve 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9422 ve 2016/9391 sayılı kararlar (“Ek Kararlar”) yayımlanmıştır.

Ek Kararların uygulanmasında eşyanın menşeinin belirtilmesi noktasında ithalatçı sorumludur. Eğer bu eşyalar Avrupa Birliği ve Türk menşeli değilse ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal ediliyorsa “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alacaktır.

Eğer bir ürün işlem görmüş ürün olarak ihraç ediliyorsa varsa telafi edici verginin hesaplanmasında söz konusu Ek Kararlar kapsamında belirtilen ilave vergiler uygulanmayacaktır.

Ek Kararların yayım tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesi Ek Kararların yayım tarihinden itibaren 45 gün içerisinde tescil edilirse, ilave gümrük vergileri uygulanmayacaktır.

2016/9391 sayılı Ek Kararın tam metnine bu linkten ve 2016/9422 sayılı Ek Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.