6 Şubat 2017 tarih ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar (“Karar”) ile, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırma esaslarına ilişkin yeni düzenlemeler getirilerek, 15/6/2015 tarihli ve 2015/7752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına ilişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan karar ile yeni Karar arasındaki önemli farklılıklar aşağıdaki şekildedir:

 • Herhangi bir farmasötik şekli dünyada ilk defa 01.08.1987 tarihinden önce pazara çıkan fiyat korumalı referans ürünlerin fiyatları gerçek kaynak fiyatın en fazla %80’i kadar olabileceği hususu düzenlenmiştir.
 • Referans ürünlerle ilgili olarak; gerçek kaynak fiyatının %60’lık sınırın altına inmesi halinde;
  • hesaplamaya esas baz değerin %60’ı ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olması durumunda kaynak fiyatın ilk gerçek kaynak fiyatın %60’ını geçemeyeceği ve
  • hesaplamaya esas baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olması durumunda ise kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %60’ı olacak şekilde hesaplanacağı hususu düzenlenmiştir.
 • Fiyat korumalı referans ürünlerle ilgili olarak ise, gerçek kaynak fiyatının %80’lik sınırın altına inmesi halinde;
  • hesaplamaya esas baz değerin %80’ı ile %100’ü arasında kalacak şekilde artış olması durumunda kaynak fiyatın ilk gerçek kaynak fiyatın %80’ini geçemeyeceği ve
  • hesaplamaya esas baz değerin üzerine çıkacak şekilde artış olması durumunda ise kaynak fiyat oluşan yeni gerçek kaynak fiyatın %80’i olacak şekilde hesaplanacağı hususu düzenlenmiştir.
 • Referans fiyat veya referans ülke değişimi nedeniyle Türkiye’de onaylı depocuya satış fiyatında oluşacak değişikliklerin %3’ünü aşana kadar fiyata yansıtılmayacağına ilişkin düzenleme Karar ile yürürlükten kaldırılmıştır.
 • İlaç fiyatlarının tespitinde kullanılan Avro değerinde artış nedeniyle yapılacak değişiklikler, Komisyon karanın ilanından itibaren 45 gün yerine 5 gün sonra yürürlüğe girecek. Ancak Avro değerindeki düşüş nedeniyle yapılacak değişiklikler ise yine eskisi gibi 45 gün sonra yürürlüğe girecektir.
 • Karar ile ayrıca fiyat değerlendirme komisyonunun toplanmasına ve avro değerlerin fiyatlara yansıtılmasına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.