Binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulmasına dair yönetmelik yayınladı.

Bu çerçevede, Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 23 Aralık 2017 tarih ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Yeşil sertifika almak tamamen isteğe bağlı olup, bina veya yerleşme sahibinin veya temsilcilerinin, yeşil sertifika almak için yeşil sertifika uzmanı aracılığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen değerlendirme kuruluşlularına müracaat etmesi gerekmektedir.

Yeşil Bina, Yönetmelik’te, yer seçimi, tasarım, inşaat, işletme, bakım, tadilat, yıkım ve atıkların bertarafını kapsayan, yaşam döngüsü boyunca sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu ve çevreye olan olumsuz etkileri asgari düzeye indirilmiş bina olarak tanımlanmıştır.

Aşağıdaki kurumlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurarak yetkili değerlendirme kuruluşu olabileceklerdir:

  •  sürdürülebilir binalar ile sürdürülebilir yerleşmeler gibi konularda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları,
  • kamu kurum ve kuruluşları,
  • üniversiteler
  • mimarlık ve mühendislik hizmetleri veren ve 27 Ocak 1954 tarih ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Kanunu uyarınca büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar.

Öte yandan, bu yönetmeliğin yayınlanmasıyla 8 Aralık 2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sürdürülebilir Yeşil Binalar ile Sürdürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirilmesine Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikte yer alan birçok prensip bu yönetmelikte de farklı ifadelerle yer almıştır ve yeşil bina düzenlemeleri bu şekilde daha sistematik şekilde düzenlenmiş hale gelmiştir.

Yönetmelik’in tam metnine ve ilgili tariflere bu linkten ulaşabilirsiniz.