Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma ilişkin detayların düzenlendiği ikincil mevzuat 1 Ocak 2017’den itibaren yürürlüğe girecektir (daha fazla bilgi). Söz konusu detaylar işverenin sisteme katılım ile işçi katkı paylarına dair yükümlülüklerini düzenlemektedir.

“Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile ilgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi” (“Genelge”) 26 Kasım 2016 tarihli ve 29990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (“Kanun”) kapsamında getirilen bireysel emeklilik sistemine otomatik katılıma ilişkin detayları belirlemektedir.

Genelge ile işverenlere aşağıdaki sorumluluk ve yükümlülükler getirilmiştir:

  • Bir (veya birden fazla) yetkili emeklilik şirketiyle anlaşılması,
  • Merkez ve/veya taşra birimleri adına emeklilik sözleşmesi imzalanmasına ilişkin yetkili yöneticilerin belirlenmesi,
  • Kanun kapsamında yer alan çalışanlara emeklilik planı sunulması,
  • Çalışanın ücretinden keseceği katkı payını emeklilik şirketine aktarması,
  • Veri paylaşımına ve katkı paylarının doğru hesaplanıp tahsil edilmesine imkân sağlayacak kurum içi tedbirlerin alınması.

Söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenler hakkında Kanun uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

Katkı payını emeklilik şirketine geç aktaran işverenler, ilgili çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumludur.

İlgili Genelge ’ye linkten ulaşabilirsiniz.