9 Kasım 2017 tarih ve 30235 sayılı Resmi Gazete’de iki yönetmelik yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir:

 • Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünleri ile İlgili Yapılacak Denemeler Hakkında Yönetmelik (“Denemeler Yönetmeliği”) ile bitki koruma ürünlerinin biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, toksikolojik ve ekotoksikolojik denemelerinin yapılmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. Denemeler Yönetmeliği ile düzenlenen başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Deneme yapacak kişilerin taşıması gereken nitelikler,
 • Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve tüzel kişileri kapsayacak şekilde deneme yapma yetkisine sahip tüzel kişi ve kuruluşlar,
 • Deneme yetki belgesi temini ve süre uzatımı için gerekli koşullar,
 • Denemelerde görev alacak kişilerin çalıma şartları ve sağlık kontrolleri,
 • Deneme yetkisine ve deneme yaptırma yetkisine sahip kuruluşların sorumlulukları,

Denemeler Yönetmeliği uyarınca, denemeleri yapmakla yetkilendirilmiş tüzel kişi ve kuruluşlar ile ilgili yapılacak kontroller Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (“Genel Müdürlük”) tarafından gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda, sorumluluklarını yerine getirmeyen kuruluşların yetki belgelerini iptal yetkisi de Genel Müdürlüğe verilmiştir.

Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik (“Ruhsatlandırma ve Piyasaya Arz Yönetmeliği”) ile ise zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya sunulmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile 25 Mart 2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik’i (“Eski Yönetmelik”) yürürlükten kaldırılmıştır.

Ruhsatlandırma ve Piyasaya Arz Yönetmeliği kapsamında düzenlenen ruhsat, yenileme, geçici kullanım vb. süreler, Eski Yönetmelik’e göre daha kısa tutulmuş, bu yolla denetimlerin daha sıkı bir hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik kapsamında bitki koruma ürünlerinde teknik maddelerin Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü spesifikasyonlarında yer alan değerlere uygun olması şartı getirilerek, standartların dünya standartlarına yükseltilmesi hedeflenmiştir.

Eski Yönetmelik’ten farklı olarak, bitki koruma ürünlerinin ambalaj, etiket ve reklamları ile ilgili düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre;

 • Bakanlık tarafından ruhsatlandırılmayan ürünlerinin bitki koruma ürünü gibi tanıtımının yapılması yasaktır.
 • Tanıtımlarda,
  • “bitki koruma ürünlerini dikkatli kullanın”,
  • “kullanmadan önce mutlaka etiketi ve ürün bilgilerini okuyun” ibarelerinin bulunması zorunludur.
  • “düşük riskli”-“zehirsizdir”-“tehlikesizdir” gibi insan veya hayvan sağlığı ya da çevre için olası riskler taşıyan yanıltıcı olabilecek metin veya grafik şeklinde herhangi bir bilgi bulunması yasaktır.
  • Kullanılan ifadelerin teknik olarak doğrulanabilir olması gerekmektedir.

Yönetmeliklerin tam metinlerine aşağıda yer alan bağlantılar vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.