21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilân edilen olağanüstü hal kapsamında kamu kurumlarını da ilgilendiren bir dizi mevzuat değişikliği yapıldı. Bu değişiklikler çerçevesinde 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’da değişikliğe gidilmiş, bölge adliye mahkemesi başkanlarının görev kapsamı genişletilmiştir.

Bu çerçevede hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadığı hâllerde ilgisine göre diğer dairelerden kıdem ve sıraya göre üye görevlendirilmesi başkanın görevleri arasına eklenmiştir.

5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkında Kanun’da değişiklikler yapan KHK/674 karar sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin (1 Eylül 2016 tarihinde yayımlanan 2. Mükerrer Resmi Gazete) tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.