25 Eylül 2021 tarihli ve 31609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile borsa simsarı ve borsa ajanı şartlarında değişikliğe gidildi.

Borsalarda aracılık müessesesini düzenleyen koşullarda yapılan değişiklikler özetle aşağıdaki gibidir:

  • Önceki düzenlemede borsa ajanı olmak için en az 3 yıl borsa üyesi olma koşulu bulunmaktaydı. Değişiklik Yönetmeliği ile artık en az 2 yıl süreyle borsa simsarlığı yapan veya en az 3 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet gören ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle destekleyen kişiler de borsa ajanı olabileceklerdir.
  • Borsa ajanları, başkasının adına ve hesabına vekil sıfatıyla borsada alım satım yapmaktadırlar.
  • Borsa simsarı olmak için gereken sertifika koşulu kaldırılmıştır. Ayrıca en az 1 yıl borsa üyesi olma koşulunda değişikliğe gidilerek en az 1 yıl süreyle borsa üyesi ya da ajanı yanında mesleki hizmet görmüş olmak ve bu durumu borsadan alınacak belgeyle destekleyen kişilerin de borsa simsarı olabilmesi mümkün kılınmıştır.
  • Borsa ajanlarından farklı olarak borsa simsarları, borsa alım satımlarında yalnızca aracılık yapmaktadırlar.
  • Ticaret Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılmasının sonucu olarak Değişiklik Yönetmeliği kapsamında ayrıca “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.