İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 05: 1 Eylül 2015

Türkiye Noterler Birliği Ön Ödemeli Konut Satış Vaadi Sözleşmelerinde Verilen Teminatla İlgili Belge Aranmayacağına İlişkin Genel Yazı Yayımladı

6 Eki 2015

Ön ödemeli konut satışlarında, noter huzurunda düzenlenen ön ödemeli konut satış vaadi sözleşmelerinde bulunması gereken zorunlu içerik kapsamında bazı noterliklerde tereddütler yaşanması ve uygulama birliği olmaması sebebiyle Türkiye Noterler Birliği konuya ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan görüş talep etmiştir. […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması Nedeniyle Başvurucunun Başvurusunu Reddedip Disiplin Para Cezası Verdi

15 Eyl 2015

Başvurucu, alacak davasına ilişkin yargılamada adil yargılama hakkının ihlal edildiğini iddia ederek Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. Başvurucunun re’sen karar düzeltme incelemesi yapıldığı iddiası dosya kapsamında değerlendirilmiş, davalının karar düzeltme kanun yoluna başvurduğu ve başvurucunun da davalının karar düzeltme dilekçesine karşı […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Kamulaştırma Sebebiyle Açılan Tespit Davasında Tespit Edilen Bedelin Faiz İşletilmeden Ödenmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine Karar Verdi

8 Eyl 2015

Anayasa Mahkemesi baraj, hidroelektrik santral tesisleri ve göl sahası inşaatı yapımı nedeniyle kamulaştırılacak arazilerin kamulaştırma bedeli tespiti ve tescili davasında tespit edilen bedel arsa sahiplerine ödenirken, ilgili tutara ödeme zamanına kadar geçen süre için faiz işletilmediğinden başvurucuların mülkiyet hakkının […]

Daha fazla göster

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (III) ve (IV) Sayılı Listelerine İlişkin Uygulama Genel Tebliğleri Yayımlandı

1 Eyl 2015

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun (“Kanun”) (III) ve (IV) sayılı listelerine ilişkin olarak Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği ile Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği sırasıyla 8 […]

Daha fazla göster