İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | COVID-19 BİLGİ MERKEZİ: VERGİ VE DİĞER KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Dernek Genel Kurul Toplantıları, Bildirim ve Beyannamelerinin Ertelenmesine İlişkin Süre 31 Ekim 2020 Tarihine Kadar Uzatıldı

27 Tem 2020

İçişleri Bakanlığı’nın 24 Temmuz 2020 tarihli ve 4720 sayılı oluru ile, daha önce 31 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenen dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantılarına dair süre 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Buna […]

Daha fazla göster

2020 1. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerine ilişkin Süreler Uzatıldı

13 May 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12 Mayıs 2020 tarih ve 130 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 1. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri […]

Daha fazla göster

Yatırım Teşvik Belgeleri Kapsamındaki Yatırımların Tamamlanabilmesi için İlave Süre Talep Edilebileceğine ilişkin Düzenleme Yapıldı

12 May 2020

2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar uyarınca, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a geçici madde 14 eklendi. […]

Daha fazla göster

2020-Nisan Döneminde Yapılacak Olan Tıbbi Malzeme Başvurularına İlişkin Düzenlemeler

27 Nis 2020

Sosyal Güvenlik Kurumu (“Kurum”) tarafından 20 Nisan 2016 tarihinde yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Tıbbi Malzeme Başvuruları ile İlgili Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge kapsamında, tıbbı malzeme firmaları tarafından yapılacak 2020 Nisan dönemi başvuruları Ürün Takip Sistemi (“ÜTS”) üzerinden […]

Daha fazla göster

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatıldı

21 Nis 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20 Nisan 2020 tarih ve 128 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile; 518 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen mücbir sebepler kapsamında olmayan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması […]

Daha fazla göster

COVID-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Birçok Kamusal Yükümlülükte Düzenleme Yapıldı

21 Nis 2020

17 Nisan Cuma tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) kapsamında, COVID-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle […]

Daha fazla göster

COVID-19 Salgını Sebebiyle Alınan Tedbirler Kapsamında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da Değişiklikler Yapıldı

21 Nis 2020

COVID-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler kapsamında Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Perakende Ticaret Kanunu”) değişikler yapan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 17 Nisan […]

Daha fazla göster