İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | COVID-19 BİLGİ MERKEZİ: VERGİ VE DİĞER KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

İnteraktif Vergi Dairesi Uygulamasına Mücbir Sebep Durum Sorgulama Ekranı Eklendi

31 Mar 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) uyarınca ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar, COVID-19 salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen sektörlerde faaliyette bulunanlar ile ana faaliyet […]

Daha fazla göster

Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamına Giren Mükellefler ve Meslek Mensupları ile Beyanname/Bildirimleri İlgili Meslek Mensuplarınca Verilen Mükellefler Yönünden İlgili Yasak Sona Erene Kadar Mücbir Sebep Hâli İlan Edildi

31 Mar 2020

İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaş ve üstünde olan veya kronik rahatsızlığı bulunanlar bakımından sokağa çıkma yasağı öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) ile söz konusu kapsamda yer alan mükellefler ve meslek mensupları ile, 24 […]

Daha fazla göster

Vergi Usul Kanunu Uyarınca 1 Nisan-30 Haziran 2020 Tarihleri Arası Bazı Mükellefler Yönünden Mücbir Sebep Hali Olarak İlan Edildi ve Bazı Kamusal Yükümlükleri Ertelendi

31 Mar 2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 518) uyarınca aşağıda listelenen mükelleflerin 1 Nisan-30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) arasında mücbir sebep hâlinde olduğu kabul edilmiştir: Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (örneğin; çiftçi, terzi, manav, […]

Daha fazla göster

KDV Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

31 Mar 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 23 Mart 2020 tarih ve 126 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri (“Sirküler”) ile, 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken KDV beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 24 Nisan 2020 Cuma günü sonuna […]

Daha fazla göster

Bazı Vergi Uygulamalarında Özel Düzenleme ve Tedbirler Getirildi

31 Mar 2020

COVID-19 salgını ile etkin mücadele kapsamında toplum sağlığının korunması amacıyla vergi uygulamaları alanında aşağıdaki tedbirler hayata geçirilmiştir: 10 Nisan 2020 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gereken tüm dilekçelerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden elektronik ortamda verilmesi ya da posta […]

Daha fazla göster