İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 78: 31 Mayıs 2019

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Tıbbi Cihaz Firmaları İçin Brexit Sürecine İlişkin Duyuru Yayımladı

31 May 2019

Avrupa Komisyonu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (“AB”) anlaşmasız olarak ayrılmasının (“Anlaşmasız Brexit”), endüstriyel ürünler ve tıbbi cihazlar üzerindeki etkisine ilişkin bir bilgi notu (“Bilgi Notu”) yayımlamıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) da bunun üzerine, Türkiye’de faaliyet gösteren ancak […]

Daha fazla göster

Türkiye, OECD ve EUIPO Tarafından Hazırlanan Raporda Sahte ve Korsan Ürün Temininde Dördüncü Sırada Yer Aldı

31 May 2019

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (“OECD”) ile Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) tarafından hazırlanan “Sahte ve Korsan Ürün Ticaretindeki Eğilimler Raporu” (“Rapor”) yayımlandı. Raporda 2014-2016 yılları arasındaki sahtecilik faaliyetleri ile bu dönem içerisinde bu faaliyetlerden etkilenen ülke ve sektörlere ilişkin istatistiki […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İdare Mahkemesinin Dava Açma Süresini Hesaplarken Usul Kurallarını Katı Şekilde Yorumlaması, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

31 May 2019

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), 25 Aralık 2018 karar tarihli ve 2014/14359 başvuru sayılı kararı (“Karar”) ile, başvurucuların çevresel etki değerlendirmesi (“ÇED”) kararına itiraz için açtıkları davada, İdare mahkemesinin, dava açma süresini hesaplarken kararın öğrenilmesine ve değerlendirilmesine imkân tanımayan nitelikteki valilik […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Alan Adında Başka Şirkete ait Markanın Kullanılması Sebebiyle İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesi İfade Özgürlüğünü İhlal Etmez

31 May 2019

Anayasa Mahkemesi, “www.xxxkargomagdurlari.com” alan adlı internet sitesine Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesi uyarınca dürüstlük kuralına aykırı ticari davranış olarak değerlendirilerek getirilen erişim engeli kararının ifade özgürlüğüne aykırı olmadığına karar vermiştir. Davacı, davacı markası kullanılarak oluşturulmuş alan adını başvurucunun kendi […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Mevzuatında Yapılan Güncel Değişikler

31 May 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”), 28 Nisan 2019 tarihinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik,  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik ve  Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklikler yaptı. Süreçteki […]

Daha fazla göster