İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 87: 31 Ocak 2020

Türkiye’deki Ticari Tedbirler – Ocak 2020

31 Oca 2020

Çin Menşeli “Gazla Çalışan Anında Su Isıtıcılar” İthalatına Yönelik Yürütülen Soruşturmada Karar Verildi Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8419.11.00.00.00  GTİP’li “gazla çalışan anında su ısıtıcılar” ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Ek Tahakkuk Kararına Karşı Yapılan İtirazın, Tebliğ Tarihi Esas Alınmadan Süresinde Yapılmadığı Gerekçesiyle Reddedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

31 Oca 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ithal edilen eşya için yapılan ek tahakkuk işlemine karşı açılan davanın, işlemin tebliğ tarihi esas alınmadan başvurucunun işlemden haberdar olduğu gerekçesiyle itiraz süresi için işlem tarihi esas alınarak süre yönünden reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkını ihlal […]

Daha fazla göster

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu: Islahta Faiz İstenmemişse Bile Faize Karar Verilebilir

31 Oca 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Genel Kurul”), bir miktar para alacağının faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davayı inceledi. Kısmi ıslahla faiz talebinde bulunulmaksızın dava konusu miktarın arttırılması hâlinde, arttırılan miktara ilişkin olarak dava dilekçesindeki […]

Daha fazla göster

Yargıtay: Asıl İşveren ile Alt İşveren Arasındaki Rücu Alacaklarında 10 Yıllık Zaman Aşımı Süresi Uygulanır

31 Oca 2020

Yargıtay 23. Dairesi, taşeronluk sözleşmelerinde asıl işveren ile alt işveren arasındaki rücu alacaklarında 10 yıllık zaman aşımı süresinin uygulanacağına hükmetti. Geçerli bir taşeronluk sözleşmesinin varlığı hâlinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 2. maddesinin 6. fıkrası uyarınca asıl işveren […]

Daha fazla göster

“.tr” Uzantılı Alan Adlarını Tahsis Etme Yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na Devredildi

31 Oca 2020

ICANN ile yapılan anlaşma gereği, “.tr” uzantılı alan adı tahsis ve işlemleri 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesindeki Nic.tr aracılığı ile yürütülmekteydi. 7 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) […]

Daha fazla göster