İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 106: 17 Ağustos 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu On Yeni Karar Özeti Yayımladı

17 Ağu 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), on yeni özet karar yayımladı: 2020/216 sayılı Karar Özeti: Veri sorumlusu nezdinde gerçekleşen siber saldırıya ilişkin olarak Kurul, (i) veri sorumlusu tarafından sistemde saldırganlar tarafından erişilen verilerin neler olduğunun ve hangi kişisel verilerin etkilendiğinin […]

Daha fazla göster

Reklam Kurulu, Kişisel Sosyal Medya Hesabı Üzerinden Paylaşılmış Bir İçeriği Örtülü Reklam Olarak Değerlendiren Bir Karar Verdi

17 Ağu 2021

Reklam Kurulu, 4 Mayıs 2021 tarihinde “Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) yayımlamıştır. Sosyal medya etkileyicilerinin mali veya diğer maddi fayda karşılığında paylaşmış oldukları içerikler, Kanun ve Reklam Yönetmeliği kapsamında ticari […]

Daha fazla göster

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmî Gazete’de Yayımlandı

17 Ağu 2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Temmuz 2021 tarih ve 31541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve […]

Daha fazla göster

Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Uyumu Kapsamında Eylem Planı Yayımlandı

17 Ağu 2021

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile onaylanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı (“Eylem Planı”), Türkiye için tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğinde olup, Avrupa Birliği’nin (“AB”) Avrupa Yeşil Mutabakatı (“Avrupa Yeşil […]

Daha fazla göster

Merkezi Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi Kuruluyor

17 Ağu 2021

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 3 Temmuz 2021 tarihli 31530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdi. […]

Daha fazla göster

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

17 Ağu 2021

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarih ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, […]

Daha fazla göster

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

17 Ağu 2021

Hukuk Muhakemelerinde Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla Duruşma İcrası Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, hukuk yargılamalarında aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden, tarafın veya vekilinin […]

Daha fazla göster