İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 108: 30 Eylül 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Rekor Tazeledi: WhatsApp LLC’ye 1.950.000 TL İdari Para Cezası

30 Eyl 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), güncellenen hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi sebebiyle WhatsApp LLC (“WhatsApp”) aleyhine yürütülen re’sen soruşturmanın sonuçlandırılmasına ilişkin bir kamu duyurusu (“Duyuru”) yayınladı. Değiştirilen hizmet koşulları uyarınca, kullanıcılar WhatsApp uygulamasını kullanmaya devam etmek için kişisel verilerinin […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun Kişisel Verisi Olan İnternet Trafik Kayıtlarının Süresinden Fazla Tutulmasına İlişkin Başvurunun, Kanun Yollarının Tüketilmemesi Sebebiyle Kabul Edilemez Olduğuna Karar Verdi

30 Eyl 2021

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun kişisel verisi olan internet trafik kayıt bilgilerinin mevzuatta belirlenen süreden fazla tutularak yargı makamlarına gönderilmesine ilişkin başvurunun kanun yollarının tüketilmemesi sebebiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Karara konu olayda, başvurucu aleyhine görülmekte olan davada mahkeme 2017 […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmemiş İdari İşlemi Takiben Tekerrür Nedeniyle Daha Ağır Bir İdari Yaptırım Uygulanması Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

30 Eyl 2021

Anayasa Mahkemesi 30 Haziran 2021 tarihli ve 2018/12722 başvuru numaralı kararında, usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş olmayan idari işlemi takiben tekerrür nedeniyle daha ağır bir idari yaptırım uygulanmasının Anayasa’nın 35. maddesi uyarınca mülkiyet hakkını ihlal ettiği yönünde karar vermiştir. […]

Daha fazla göster

AB Genel Mahkemesi, Rouge G de Guerlain Rujunun Üç Boyutlu Marka Olarak Korunmasına Karar Verdi

30 Eyl 2021

2018’de Guerlain’in ikonik Rouge G de Guerlain ruju (“Ürün”) için yapmış olduğu üç boyutlu marka tescil başvurusu, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO”) Temyiz Kurulu’nun ilgili şeklin ayırt ediciliği haiz bulmaması nedeniyle EUIPO tarafından reddedilmiştir. Guerlain, iptali ve markasının […]

Daha fazla göster

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Kuruldu

30 Eyl 2021

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“CK”) ile Ekonomi Koordinasyon Kurulu (“Kurul”) kurulmuştur. Amaç CK uyarınca Kurul, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin […]

Daha fazla göster

Fiyat İstikrarı Komitesi Kuruldu

30 Eyl 2021

30 Haziran 2021 tarihli ve 31527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 74 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“CK”) ile Fiyat İstikrarı Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Amaç CK uyarınca Komite, fiyat istikrarına yönelik tehditleri belirleyerek eşgüdümlü maliye ve para politikaları ile fiyat […]

Daha fazla göster

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik Resmî Gazete’de Yayımlandı

30 Eyl 2021

Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik (“Yönetmelik”) 10 Temmuz 2021 tarih ve 31537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik, insan sağlığı ve güvenliği, işyerinde sağlık ve güvenlik, tüketicilerin korunması, çevrenin korunması, kamu güvenliğinin sağlanması ve diğer […]

Daha fazla göster

Ödeme Hizmet Sağlayıcıların IBAN Oluşturmasına İlişkin Düzenlemeler Resmî Gazete’de Yayımlandı

30 Eyl 2021

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında 2008/6 sayılı Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair 2021/5 sayılı Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 5 Ağustos 2021 tarihli ve 31559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Tebliği ile ödeme hizmet sağlayıcıların uluslararası banka hesap numarası (“IBAN”) oluşturmasına […]

Daha fazla göster