İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 111: 24 Aralık 2021

Müdürlük Kadrosuna Atanma Talebi İdare Tarafından Reddedilen Başvurucunun Bozma Talebi Anayasa Mahkemesi Tarafından Özel Hayata Saygı Hakkı Çerçevesinde Kabul Edildi

24 Ara 2021

Anayasa Mahkemesi’nin 20 Ekim 2021 karar tarihli ve 2018/11772 başvuru numaralı kararında görevlendirme işleminin, başvurucunun (“Başvurucu”) sosyal ve mesleki itibarına yönelik somut etki ve yansımalarının olduğu ifade edilmiş; bu sebeple başvurunun sonuca dayalı uygulanabilirlik yaklaşımı çerçevesinde özel hayata saygı […]

Daha fazla göster

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi’ni Yayımladı

24 Ara 2021

6 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, kamu kurumları ve kritik altyapı hizmeti veren işletmeler, karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda milli güvenliği […]

Daha fazla göster

Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanım Kılavuzu Güncellendi

24 Ara 2021

Yurt Dışından İlaç Temini ve Kullanım Kılavuzu (“Kılavuz”), Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) tarafından güncellenerek 23 Ekim 2021 tarihinde yayımlanmıştır. Güncel Kılavuz kapsamında yurt dışından ilaç teminine yetkili “yurt dışı ilaç tedarikçileri” tanımlanmış, Kılavuz’un ek-5’i kapsamında Kılavuz’un […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Bir Perakende Giyim Firmasının Veri İhlal Bildirimi Hakkında Kararını Yayımladı

24 Ara 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bir perakende giyim mağazasının ihlal bildirimine ilişkin 20 Ocak 2020 tarihli ve 2020/50 sayılı kararı resmi internet sitesinde yayımlandı. Yurt dışında mukim veri sorumlusunun, ihlali fark etmesinden itibaren gerekli iç incelemeleri tamamlamak adına 72 saat […]

Daha fazla göster

TRABİS’in Ocak 2022 Tarihi İtibarıyla Faaliyete Geçmesiyle Beraber; com.tr, net.tr ve org.tr Uzantılı Alan Adlarına Dair Tahsis ve Transfer Belgesiz Yapılacak

24 Ara 2021

.tr uzantılı alan adlarının yönetimi 1990 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) bünyesindeki Nic.tr aracılığıyla yürütülmekteydi. Ancak, 7 Kasım 2010 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 27752 sayılı İnternet Alan Adları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) uyarınca .tr uzantılı alan adlarına ilişkin faaliyetlerin […]

Daha fazla göster

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik Yayınladı

24 Ara 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Taşınmaz Temini İşlemleri hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 2 Kasım 2021 tarihli ve 31647 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında önlisans/lisans sahibi kişilere […]

Daha fazla göster

Döviz Alım Satımı için Yetkili Müesseselerin Faaliyet Esaslarına Dair Mevzuatta Değişiklikler Yapıldı

24 Ara 2021

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a ilişkin 2018-32/45 numaralı Tebliğ’de değişiklik yapılmasına ilişkin   2021-32/62, 2021-32/64 ve 2021-32/65 sayılı tebliğler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe girmiştir. Tadil edilen Tebliğ kapsamında döviz ve kıymetli maden alım satımı […]

Daha fazla göster