İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 116: 6 Haziran 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Güncel Kozmetik ve Biyosidal Mevzuatı Eğitiminde Sorulan Soruları ve Cevaplarını Yayımladı

6 Haz 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) sektördeki firmaların katılımıyla 25-27 Kasım 2021 tarihinde Güncel Kozmetik ve Biyosidal Mevzuatı Eğitimi düzenledi. Eğitime katılan firmaların sorduğu sorular ve bu sorulara verilen cevaplar 24 Ocak 2022 tarihinde yayımlandı. Yayımlanan Kılavuz, Mevzuat […]

Daha fazla göster

TİTCK Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı 2022 İlk Çeyrek Denetim Verilerini Yayımladı

6 Haz 2022

Kozmetik Denetim Dairesi (Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı) kozmetik ürünler hakkında yürütmekte olduğu piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemelere aykırı ve güvensiz olarak tespit edilmiş ürünler ve bu ürünler hakkında uygulanan yaptırımlara ilişkin 2022 yılı ilk üç aylık […]

Daha fazla göster

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı

6 Haz 2022

Sağlık Bakanlığı, 2017/9901 Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar ve Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, beşeri tıbbi ürünlerin tüketiciye uygun şartlarda ulaşmasını temin etmek için gerekli tedbirleri almakta ve bu kapsamda beşeri tıbbi ürünlerin azami fiyatlarını […]

Daha fazla göster

TİTCK Ruhsatlı Beşerî Tıbbi Ürünlerin Çeşitleme Başvuruları ile Varyasyon Başvurularının Sınıflandırılmasına Dair Kılavuz Yayımladı

6 Haz 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”), Çeşitleme Başvuruları ile Varyasyon Başvurularının Sınıflandırılmasına Dair Kılavuz’u (“Kılavuz”) 14 Nisan 2022 tarihinde yayımladı. Kılavuz, çeşitleme başvuruları ile varyasyon başvurularını karşılaştırarak sınıflandırılmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Kılavuz, TİTCK tarafından 11 Aralık 2021 tarihli […]

Daha fazla göster

Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka ve Tasarım Araştırma Uygulamalarında Kapsamlı Güncellemeler Yaptı

6 Haz 2022

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TÜRKPATENT”) 11 Nisan 2022 tarihli duyurusuyla kurumun çevrimiçi marka ve tasarım araştırma uygulamalarında birtakım güncellemeler yapıldığının bilgisini paylaştı. Bu kapsamda TÜRKPATENT çevrimiçi marka ve tasarım araştırma uygulamalarında aşağıdaki hususlarda güncellemelerde bulundu: Marka araştırma sonuçlarında, […]

Daha fazla göster

Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

6 Haz 2022

Bankalar tarafından yeni müşteri kazanımında kullanılabilecek uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve müşteri kimliğinin tespit edilmesini müteakip sunulacak bankacılık hizmetlerine ilişkin mesafeli olsun olmasın bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden yazılı şeklin yerine geçecek şekilde ya da mesafeli olarak […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi İcra Edilebilir Kesinleşmiş Alacağın Bir Mülk Olduğuna ve Böyle Bir Alacağın Kamu Kurumunca Ödenmemesi veya Ödenmesinin Uzun Sürmesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Edeceğine Hükmetti

6 Haz 2022

2 Nisan 2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararına konu başvuru, bir kamu kurumu aleyhine başlatılan icra takibinde, kesinleşen alacağın uzun bir süreden beri ödenmemesi ve kamu mallarının haczedilemeyeceği uygulamasıyla kamu kurumunun alacaklarına konan hacizlerin […]

Daha fazla göster

İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na İhbarda Bulunulması Hakkında Başvuru Rehberi Yayımlandı

6 Haz 2022

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (“TCMB”) İzinsiz Ödeme Hizmeti Sunan Kişi ve Kuruluşlar ile ilgili TCMB’ye İhbarda Bulunulması Hakkında Başvuru Rehberi’ni (“Rehber”) yayımladı. Rehber’in önemli maddeleri aşağıdaki gibidir: Türkiye’de faaliyette bulunan ödeme ve elektronik para kuruluşları, 6493 sayılı Ödeme ve […]

Daha fazla göster

Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar için Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi Yayımlandı

6 Haz 2022

11 Mayıs 2021 tarihli ve 103 sayılı MA | Gazette yazısında belirttiğimiz üzere, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Engellenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı […]

Daha fazla göster