İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 117: 23 Haziran 2022

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Üzerinde Rehin Cirosu Olduğu Yazılı Olmamasına Rağmen Rehin Amacıyla Devredilen Çekin Bu Amaçla Devredildiğinin Başka Delillerle İspat Edilip Edilemeyeceği Hususunda, İçtihat Birleştirmeye Gerek Olmadığına Karar Verdi

23 Haz 2022

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Büyük Genel Kurul”), üzerinde rehin cirosu olduğu yazılı olmamasına rağmen rehin amacıyla devredilen çekin bu amaçla devredildiğinin başka delillerle ispat edilip edilemeyeceği hususunda içtihatların birleştirilmesi talebini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda, içtihatların birleştirilmesine karar verilebilmesi […]

Daha fazla göster

Reklam Kurulu’na İnternet Ortamındaki İçeriğe Erişimin Engellenmesi Hakkında Yetki Tanındı

23 Haz 2022

7392 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 1 Nisan 2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile, 7 Kasım 2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında […]

Daha fazla göster

Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlandı

23 Haz 2022

18 Mayıs 2020 tarihli ve 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar hükümleri uyarınca, Türkiye’de yerleşik iş birliği kuruluşları ile döviz kazandırıcı hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirket, kurum ve kuruluşlara uygulanacak […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Parmak İzi Kayıt Sistemi ile Mesai Takibi Yapılmasının Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkını İhlal Edeceği Yönünde Karar Verdi

23 Haz 2022

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararına konu olan başvuru, parmak izi kayıt sistemi ile mesai takibi yapılması nedeniyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiği iddiasına […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İşçinin Özel Kullanım Amacıyla Bilgisayarına Kurduğu Mesajlaşma Programındaki Mesajlara Dayanarak İş Akdinin Feshi Özel Hayata Saygı Hakkı ile Haberleşme Hürriyetinin İhlalidir

23 Haz 2022

Anayasa Mahkemesi (“AYM”) başvurucunun (“Başvurucu”) bilgisayarına indirdiği WhatsApp uygulamasındaki özel mesajlarının içeriğine işveren tarafından ulaşılmasının ve bundan yola çıkarak iş akdinin feshedilmesinin, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkı ve 22. maddesinde güvence altına alınan haberleşme […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Belediyelerin Ödeme ve Borç Sorgulama Hizmetleri Web Sayfalarından Vatandaşların Verilerine Erişilmesinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bakımından Aykırılık Arz Ettiğine Dair İlke Kararı Yayımladı

23 Haz 2022

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), 21 Nisan 2022 tarih ve 2022/388 sayılı kararı (“İlke Kararı”) ile belediyelerin çevrimiçi olarak sunmuş olduğu emlak vergisi ödeme / hızlı ödeme veya borç sorgulama sayfalarında vatandaşların yalnızca T.C. kimlik numarası girilerek emlak bilgilerine […]

Daha fazla göster

Vergi Usul Kanunu Kapsamında Vergi Kaçakçılığına İlişkin Suçların Hapis Cezalarının Üst Sınırları Arttırıldı

23 Haz 2022

15 Nisan 2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) […]

Daha fazla göster