İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 96: 27 EKİM 2020

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 81/13 Maddesindeki Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Suçlarının İçtimaı Hükmü Anayasa Mahkemesince İptal Edildi

27 Eki 2020

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) uyarınca musiki ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılması zorunludur. Bandrol yükümlülüğüne aykırılık suçları FSEK madde 81 ile düzenlenmekte iken; FSEK madde 81/13 ise eser üzerindeki mali […]

Daha fazla göster

Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı

27 Eki 2020

6 Ekim 2020 tarihinde, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) “Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz”u (“Kılavuz”) yayımladı. Kılavuz, aşı geliştiricilerine yönelik olarak aşı adaylarının “klinik dışı değerlendirilmesine” ilişkin rehberlik etme amacı taşımaktadır. Kılavuz kapsamında belirtilen gerekliliklerin […]

Daha fazla göster

Sahte Belge Düzenleme Riskinin Yüksek Olduğu Tespit Edilen Mükelleflere Uygulanacak Usul ve Esaslar Belirlendi

27 Eki 2020

Vergi Usul Kanunu’nun (“213 sayılı Kanun”) 160/A maddesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından tespit edilen mükelleflerin vergi incelemesine sevk edileceği ve ardından mükellefiyetlerinin terkin edileceği açıklanmıştır. Belgeye duyulan güveni güçlendirme ve […]

Daha fazla göster

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan Faydalanmak İçin Ek Altı Ay Süre Tanındı

27 Eki 2020

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (“YEKDEM”) faydalanmak isteyen üretim tesislerinin devreye alınması için öngörülen son tarih, 17 Eylül 2020 tarihli ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın eki karar ile 30 Haziran 2021’e uzatıldı. Karar, 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 […]

Daha fazla göster

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Kapsamındaki Şirket ve Şubelere KEP Hesabı Alma Zorunluluğu Getirildi

27 Eki 2020

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde 16 Ekim 2020 tarihinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklikler uyarınca, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“Kanun”) kapsamındaki şirket ve şubelere kayıtlı elektronik posta (“KEP”) hizmet sağlayıcısından temin edilecek KEP hesabı alma zorunluluğu getirilmiştir ve Elektronik […]

Daha fazla göster

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarında Değişiklikler Yapıldı

27 Eki 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile çeşitli düzenlemeler yapıldı. Öne çıkan değişiklikler aşağıdaki gibidir: Fiyat raporlarına ilişkin portföy […]

Daha fazla göster

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usulüne İlişkin Değişiklikler Yapıldı

27 Eki 2020

Anonim şirketlerin genel kurul toplantı prosedürlerinde ve bu toplantılarda görevlendirilecek Ticaret Bakanlığı temsilcilerine ilişkin esaslarda önemli değişiklikler yapıldı. Buna göre;  Kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere, tek pay sahipli şirketlerin genel […]

Daha fazla göster

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Önemli Değişiklikler Yapıldı

27 Eki 2020

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 9 Ekim 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile çeşitli düzenlemeler yapıldı. Bu değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Portföy […]

Daha fazla göster