İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 97: 19 KASIM 2020

Anayasa Mahkemesi: Beyana Tabi Verginin Hesaplanmasında Başvurucudan Kaynaklanan Hataların Düzeltilmesi İstemi Bakımından Başvuru ve Dava Sürelerinin Ödeme Tarihinden İtibaren Başlatılması ve Bu Sebeple Davanın Süre Yönünden Reddedilmesi Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun hatalı beyanı üzerine tahakkuk eden verginin düzeltilmesi talebine ilişkin başvuru ve dava sürelerinin ödeme tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı yönünde ilk derece mahkemesi tarafından verilen davanın süre yönünden reddedilmesi kararını adil yargılanma hakkının temel güvencelerinden birisi olan […]

Daha fazla göster

Bilirkişi Raporunun Mahkeme Kararının Kesinleşmesiyle Kesin Delil Niteliği Kazanmasını Değerlendiren Anayasa Mahkemesi Kararı Yayınlandı

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, yargı sürecinde itiraz edilmeyen bilirkişi raporuna sonradan açılan ek davada itiraz edildiği ve bu itirazın istinaf mahkemesi tarafından yerinde görüldüğü başvuruyu değerlendirdi. Bilirkişi raporunun ilk davada kazanmış olduğu kesin delil niteliğinin göz ardı edilmesi sebebiyle başvurucunun mülkiyet […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Lehe Olan Kanunun Dikkate Alınmaması Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesini İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), yargılamanın devamı esnasında meydana gelen kanun değişikliği kapsamında lehe olan cezai hükmün uygulanmamasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.  Karara konu olayda, başvurucu şirket hakkında 2007 senesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (“Rekabet Kanunu”) 4. maddesini ihlal […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İhtiyati Tedbirin Makul Olmayan Bir Süre Devam Etmesi Mülkiyet Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, Başvurucunun taşınmazının tapu kaydına düşülen ihtiyati tedbir şerhinin konulduktan 19 yıl sonra kaldırılmasının mülkiyet hakkının ihlalini oluşturduğuna karar vermiştir.  Başvuru, miras bırakana karşı açılan ve mirasçıların taraf olmaya devam ettiği davada konulan ihtiyati tedbirin makul olmayan bir […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: İçtihat Farklılığının Makul Sürede Giderilememiş Olması Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

19 Kas 2020

Anayasa Mahkemesi, vergi yargılamasında mevcut olan içtihat farklılıklarının makul süre içerisinde giderilememiş olması sebebiyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmiştir. Mevcut olayda, Vergi idaresi, başvurucudan hakkında belirli mal ve hizmet alımlarına ilişkin inceleme yapılmak üzere 2008, 2009, 2010 […]

Daha fazla göster

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Güncellendi

19 Kas 2020

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”); Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) Uygulanmasına İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) 20 Ekim 2020 tarihinde güncelleyerek Kılavuz içeriğine adaylara posta yoluyla gönderilen yeterlilik belgelerinin e-devlet uygulaması üzerinden temin edilmesi ve adayların […]

Daha fazla göster

Sermaye Piyasası Kurulu Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yaptı

19 Kas 2020

Sermaye Piyasası Kurulu, Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde (III-52.4) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.4.b) (“Değişiklik Tebliği”) ile; fonun faaliyetleri, fonun temsili, fon katılma paylarının çıkarılması ile ilgili esaslar, fonun yatırım yapacağı girişim şirketleri ve girişim sermayesi yatırımlarına […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Reklam İçerikli SMS Gönderen Derneğe İdari Para Cezası Kesti

19 Kas 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 6 Kasım 2020 tarihinde, ilgili kişinin cep telefonu numarasının, açık rızası olmaksızın bir dernek tarafından reklam içerikli SMS gönderimi için işlenmesi hakkındaki 10 Eylül 2020 tarihli ve 2020/691 sayılı kararını internet sayfasında yayınladığı karar özetiyle paylaştı. […]

Daha fazla göster

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

19 Kas 2020

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Kanun’un 1. maddesinin 1. fıkrasında kanun hükümlerinin uygulanacağı çeşitli alacaklar, idari para cezaları ve vergi cezaları düzenlenmiştir. […]

Daha fazla göster