İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 99: 5 Ocak 2021

Anayasa Mahkemesi: Havale Yolu ile Başka Şehirde Açılan Davanın, Yetkili Mahkemeye Sevk Edildiği Tarihte Açılmış Sayılarak Usulden Reddedilmesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder

5 Oca 2021

Anayasa Mahkemesi, havale yolu ile başka şehirde açılan ödeme emrinin iptali davasının, yetkili mahkemeye ulaştığı tarihte açılmış sayılarak, 15 günlük sürenin geçmesinden sonra açılmış olması nedeniyle reddedilmesinin Anayasa’nın 36. maddesi uyarınca adil yargılanma hakkını ihlal ettiği yönünde karar vermiştir. […]

Daha fazla göster

Yargıtay, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Konusu Parasal Olmayan Talepler ile Birlikte Açılan Tazminat Davalarında Arabuluculuk Dava Şartı Olmadığına Karar Verdi

5 Oca 2021

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, alacak ve tazminat talepli ticari davalar açısından zorunlu arabuluculuğun, “davaların yığılması” durumunun meydana geldiği, konusu parasal olmayan talepler ile birlikte açılan tazminat davaları açısından dava şartı olmadığına hükmederek Bölge Adliye Mahkemesi’nin aksi yöndeki kararının bozulmasına […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Karar Verildiği Esnada Henüz Yürürlüğe Girmemiş Düzenlemeye Dayanarak Nispi Vekalet Ücretine Hükmedilmesi, Mahkemeye Erişim Hakkını İhlal Eder

5 Oca 2021

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), karar verildiği esnada henüz yürürlüğe girmemiş düzenlemeye dayanarak nispi vekalet ücretine hükmedilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetti.  Karara konu olayda, Başvurucu kamulaştırmasız el atma nedeniyle açtığı tazminat davasında reddedilen kısım için kanuni dayanağı olmaksızın aleyhe nispi vekalet […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Yargıtay Daireleri Arasındaki Görüş Ayrılıklarının Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkını İhlal Etmediği Yönünde Karar Verdi

5 Oca 2021

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay daireleri arasındaki görüş ayrılıklarının hakkaniyete uygun yargılanma hakkını ihlal etmediği yönünde karar verdi. Anayasa Mahkemesi’nin 2017/33904 numaralı başvuruya ilişkin 13 Ekim 2020 tarihinde verdiği (“Karar”) 1 Aralık 2020 tarihli ve 31321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karar’da […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı

5 Oca 2021

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) yürürlüğe girdi. Kanun ile elektrik piyasasında lisans devirleri ile ilgili EPDK’nın iznini alma zorunluluğu kapsamında değişiklikler, enerji projeleri için taşınmaz temini süreçleri ve Yenilenebilir Enerji Kaynak Destekleme Mekanizması’ndaki […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Alenileştirme Hakkında Kamuoyu Duyurusu Yayınladı

5 Oca 2021

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) 16 Aralık 2020 tarihinde, alenileştirilmeye ilişkin kamuoyu duyurusunu internet sayfasında yayınladı. Kurum, ilgili kamuoyu duyurusunda; kişisel verilerin işlenme şartları 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddelerinde düzenlenmiş olduğunu ve Kanun’un […]

Daha fazla göster

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

5 Oca 2021

Beşerî Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 18 Aralık 2020 tarih ve 31338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir: Dünya Sağlık Örgütü veya Sağlık Bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalıklar […]

Daha fazla göster

Sermaye Kaybı ve Borca Batık Olma Durumlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişikliğe Gidildi

5 Oca 2021

26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Değişiklik Yönetmeliği (“Değişiklik Tebliği”) ile 15 Eylül 2018 tarihli 30536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 376’ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) […]

Daha fazla göster