Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 03: 3 Ağustos 2015

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu, Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Üç Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yayımladı

28 Eyl 2015

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı Yüksek Planlama Kurulu’nun (“Yüksek Planlama Kurulu”) 18 Haziran 2015 tarihli kararı uyarınca, fikri mülkiyet haklarına ilişkin üç Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlandı. Üç yıllık program ve hedefleri içeren Planların ana konusunu, fikri haklar, coğrafi […]

Read More

Rekabet Kurulu Anadolu Endüstri/Migros Dosyasında Nihai İncelemesini Sonuçlandırdı

21 Eyl 2015

Geçtiğimiz Nisan ayında Rekabet Kurulu, Anadolu Endüstri Holding A.Ş. tarafından MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş.’nin çoğunluk hissesinin devralınması suretiyle Migros Ticaret A.Ş. üzerinde kontrolün sağlanması işlemi ile ilgili olarak nihai inceleme yapmakta olduğunu duyurmuştur. Anadolu Endüstri Holding A.Ş.’nin diğer […]

Read More

Rekabet Kurulu Booking.com’a karşı soruşturma başlattı

14 Eyl 2015

Rekabet Kurumu geçtiğimiz hafta yayımladığı duyuru ile e-ticaret sektörü ile ilgili olarak soruşturma yürüten rekabet otoriteleri arasındaki yerini aldı. Rekabet Kurumu Booking.com’un faaliyetlerine yönelik olarak soruşturma başlattığını geçtiğimiz hafta duyurdu. Soruşturmada özellikle, Booking.com’un sözleşmelerinde yer alan “en iyi fiyat […]

Read More

Anayasa Mahkemesi’nin Mahkeme Kararlarının Gerekçelerine İlişkin Kararı Resmi Gazete’de Yayımlandı

7 Eyl 2015

Anayasa Mahkemesi’nin Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin (“Yargıtay”) 31.12.2012 tarihli E. 2012/23578 ve K. 2012/23992 sayılı kararına ilişkin yapılan bireysel başvuru hakkındaki kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi, işçinin işe iade davasını kabul eden yerel mahkeme kararını ortadan kaldıran Yargıtay […]

Read More

Yargıtay’dan Marka ve Alan Adı Sahiplerinin İhtiyati Tedbir Taleplerine İlişkin Yeni Yayınlanmış Bir Karar

31 Ağu 2015

Yakın tarihte yayınlanmış olan bir kararında, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi incelediği bir dosyada, davacının ihtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin Yerel Mahkeme kararının bozulmasına karar vermiştir. Davacının popüler bir arama motorunda kendisine ait marka ve/veya alan adı aratıldığında arama sonuçları […]

Read More

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Yeni Karar Yürürlüğe Girdi

24 Ağu 2015

“Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı” (“Karar”), 10 Temmuz 2015 tarihinde 29412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Karar, Türkiye’de beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının oluşturulması, ilan edilmesi ve değiştirilmesine yönelik usul ve esasları düzenlemektedir. Karar, 30 Haziran […]

Read More

Maden Atıklarının Yönetimine ilişkin Yeni Yönetmelik Yayımlandı

17 Ağu 2015

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönetilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Maden Atıkları Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 15 Temmuz 2015 sayı tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler ile maden atıklarının yönetiminin […]

Read More

Yeni Yönetmelik 1 Mart 2016 tarihinden itibaren Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması İmkânını Tanıyacak

10 Ağu 2015

Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) Adalet Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2015 tarihinde 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile noter huzurunda veya huzurda olmadan yapılabilecek noterlik işlemlerinin yapılmasına, saklanmasına ve paylaşılmasına […]

Read More