Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 04: 17 Ağustos 2015

Vergi Dairelerince Düzenlenen Evrakların Elektronik Tebligat Usulüyle Gönderilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Yayınlanmıştır

21 Eyl 2015

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“Kanun”) 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel […]

Read More

Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü 2015-2018 Arasındaki Döneme İlişkin Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yayımladı

14 Eyl 2015

2015-2018 yılları arasındaki döneme ilişkin İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (“Eylem Planı”) yayımlandı. Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Türkiye Cumhuriyeti Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından birçok kamu kuruluşunun, sivil toplum örgütünün ve üniversitenin […]

Read More

Kamu İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi için Puanlama Sistemi Getirildi

7 Eyl 2015

Fiyat tekliflerinin eşit olduğu hâllerde ekonomik açıdan en avantajlı teklifin nasıl belirleneceğine ilişkin esasları düzenleyen Kamu İhale Genel Tebliği’nin (“Tebliğ”) 70. maddesi ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 63. maddesinde değişiklik öngören iki ayrı düzenleme Kamu İhale Kurumu […]

Read More

Adliyelerde İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

31 Ağu 2015

Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), Adalet Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 6 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, aşağıda sayılan makamların […]

Read More

Alt Seviyeli Kuruluşlar İçin Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği 4 Ağustos 2015’te Yürürlüğe Girdi

24 Ağu 2015

Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği (“Tebliğ”) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 4 Ağustos 2015 tarihli ve 29435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, 30 Aralık 2013 tarihli ve […]

Read More

Devlet Güvenliği ve İstihbarat Gibi Alanlar ile İlişkili Olduğuna Karar Verilen Konularda Yapılacak Olan Kamu İhalelerine İlişkin Esaslar Yürürlüğe Girmişdi

17 Ağu 2015

Sayıştay Başkanlığı’nın hazırladığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller 6 Ağustos 2015 tarihli ve 29437 sayılı Resmi Gazete’de ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı 4734 Sayılı Kamu […]

Read More