İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 06: 16 Eylül 2015

Anayasa Mahkemesi, Öngörülemez Nitelikteki Mahkeme Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine Karar Verdi

25 Kas 2015

Anayasa Mahkemesi 7 Temmuz 2015 tarihli kararıyla Danıştay’ın yerleşik içtihadından farklı ve öngörülemez bir değerlendirme yapılarak davanın reddine ve başvurucu tarafından yapılan kantin kiralama işleminin KDV’ye tabi olduğuna hükmeden ilk derece mahkemesi kararının öngörülemez nitelikte olması nedeniyle başvurucunun mülkiyet […]

Daha fazla göster

Bakanlar Kurulu Türkiye ile Kosova Arasındaki Çifte Vergilendirmenin ve Vergi Kaçakçılığının Önlenmesine İlişkin Anlaşmayı Onayladı

18 Kas 2015

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması (“Anlaşma”) Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. Anlaşma, Türkiye ile Kosova (her biri “Akit Devlet” ve birlikte “Akit Devletler” olarak anılacaktır) mukimlerinin […]

Daha fazla göster

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Ulusal Meslek Standartlarına İlişkin İki Yeni Tebliğ Yayımlandı

12 Kas 2015

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan ve ulusal meslek standartlarına ilişkin düzenlemeler içeren iki tebliğ 20 Ağustos 2015 tarihli 29451 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 2015/12 numaralı Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile (“2015/12 numaralı Tebliğ“) yedi yeni meslek standardının […]

Daha fazla göster

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

6 Kas 2015

26 Mayıs 2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar (“Karar”), Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri […]

Daha fazla göster

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

29 Eki 2015

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla ödenecek olan, taşınmazlara ilişkin yıllık emlak vergisinin %10’u oranında bir katkı payı öngörmektedir. Yönetmelik başlıca katkı payının tarh, tahakkuk […]

Daha fazla göster

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 28 Ağustos 2015’te Resmi Gazete’de Yayımlandı

12 Eki 2015

Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 28 Ağustos 2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 4631 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin ana faaliyet alanlarıyla ilgili […]

Daha fazla göster

Bir Kısım Vergi Mükellefleri İçin Elektronik Tebligat Sistemine Geçiş 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Zorunlu Hale Geliyor

6 Eki 2015

456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 27 Ağustos 2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, elektronik tebligat adreslerine ve sistemine ilişkin düzenlemeleri ele almakta, sistemi kullanacak olan vergi mükelleflerinin […]

Daha fazla göster

EPDK Perakende Elektrik Satış Sözleşmelerinin Standardını Yeniden Belirledi

29 Eyl 2015

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), 31/8/2003 tarihli ve 25215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’i yürürlükten kaldırarak, bundan sonra perakende satışlarda kullanılacak “Perakende Satış Sözleşmesi” standardına dair EPDK kurul kararını yürürlüğe koydu. Elektrik […]

Daha fazla göster

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıların Yükümlülüklerine İlişkin Yönetmelik 28 Ağustos 2015’te Yürürlüğe Girdi

16 Eyl 2015

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik 28 Ağustos 2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un ikincil mevzuatı olan Yönetmelik, özellikle aşağıdaki düzenlemeleri ele almaktadır: […]

Daha fazla göster