İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 09: 2 Kasım 2015

Anayasa Mahkemesi Arsa Paylarının Tespiti İçin Süreye Tabi Olmaksızın Açılabilen Tespit Davalarına İlişkin Kararını Verdi

12 Ara 2015

Anayasa Mahkemesi, 2015/25 E., 2015/81 K 10.09.2015 tarihli kararında Kat Mülkiyeti Kanunu’nun kat mülkiyeti ve kat irtifakının niteliğini açıklayan 3. Maddesi kapsamındaki arsa paylarının, bağımsız bölümlerin hak sahiplerine payları oranında tahsis edilmediği hallerde, bu hak sahiplerine dava yolunun süresiz […]

Daha fazla göster

Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

5 Ara 2015

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu’nun 21. Maddesine dayanılarak hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 19 Ekim 2015 tarihinde 29507 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 05.10.2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî […]

Daha fazla göster

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

29 Kas 2015

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Mesleki Yeterlilik Kurumu (“Kurum”) tarafından hazırlanan Yönetmelik, 15 Ekim 2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile 30 Aralık 2008 tarihli ve 27096 sayılı […]

Daha fazla göster

Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı

22 Kas 2015

Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 16 Ekim 2015 tarihli, 29504 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 6 Ağustos 2004 tarihli 25545 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan önceki yönetmelik yürürlükten kalkmıştır. Genel itibarı ile mülga yönetmeliğe benzer […]

Daha fazla göster

Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği Yürürlüğe Girdi

16 Kas 2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Mekanik Ayırma, Biyokurutma ve Biyometanizasyon Tesisleri İle Fermente Ürün Yönetimi Tebliği (“Tebliğ”) 10 Ekim 2015 tarihli ve 29498 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in düzenlenme amacı park, bahçe ve […]

Daha fazla göster

Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretim Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

9 Kas 2015

Rüzgâr Kaynağına Dayalı Elektrik Üretim Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 20 Ekim 2015 tarihinde 29508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik ile 09.11.2008 tarihli ve 27049 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Rüzgâr Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik […]

Daha fazla göster

Karşılaştırmalı Reklamlara Belli Şartlara Uyulması Halinde 10 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren İzin Verilecek

2 Kas 2015

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ilga eden 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) “Ticari reklam” başlıklı 61. maddesinin 5. fıkrasının “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal […]

Daha fazla göster