İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 11: 2 Aralık 2015

Yargıtay Marka Tecavüzünün Giderilmesi ve Maddi Zararın Tazmini İstemlerinde Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybına İlişkin Bir Karar Verdi

22 Mar 2016

Yargıtay Hukuk Dairesi davacının dava konusu ticaret unvanının davalı tarafından gerçekleştirilen kullanımlarının, marka hakkına tecavüzün durdurulması ve maddi zararın tazmini talepleri ile açtığı dava hakkında Yerel Mahkeme’nin uzun süre sessiz kalınması nedeniyle hak kaybı yaşandığı gerekçesiyle vermiş olduğu ret […]

Daha fazla göster

Yargıtay, Tescilli Markaya Tecavüz Halinde Tazminat Hesabı Yapılırken Dikkate Alınacak Koşullar Hakkında Karar Verdi

15 Mar 2016

Yakın tarihte yayımlanan tescilli markaya yapılan tecavüz ve haksız rekabetin tespiti ve önlenmesi ve uğranılan maddi ve manevi zararın tazminine ilişkin karar, tarafların temyiz etmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından incelenmiştir. Daire, mahkeme kararını sadece tazminat bedelinin hesaplanması […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Sermaye Piyasaları Kanunu Madde 13(4)’ü Anayasa’ya Aykırılık Gerekçesiyle Kısmen İptal Etti

8 Mar 2016

Anayasa Mahkemesi, 12 Kasım 2015 Tarihli, 29530 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 22 Ekim 2015 tarih ve 2015/29 E., 2015/95 K. sayılı kararda Sermaye Piyasası Kanunu’nun sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesini açıklayan 13. maddesinin itiraza konu 4. fıkrasının; aracı kurumlarca katılma […]

Daha fazla göster

Bakanlar Kurulu Dünya Bankası’ndan İmar ve Kalkınma Amaçlı Hibe Alınmasını Onayladı

1 Mar 2016

19 Haziran 2015’te Türkiye ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (“Dünya Bankası”) arasında bir Hibe Anlaşması imzalanmıştır. Hibenin amacı, Avrupa 2020 Hedefleri ve AB müktesebatıyla uyumun artması amacıyla Türkiye’nin idari ve teknik kapasitesini geliştirmektir. Hibe Anlaşması, Resmi Gazetede yayımı […]

Daha fazla göster

Türkiye Hakkında 18. İlerleme Raporu Avrupa Komisyonu Tarafından Yayınlandı

24 Şub 2016

Ekim 2015’te, 2015 Genişleme Paketi’yle bağlantılı olarak tüm aday ülkelere dair İlerleme Raporları yayınlandı. Türkiye hakkında yayınlanan bu 18. İlerleme Raporu Juncker başkanlığındaki yeni Komisyon tarafından öncekilere oranla çok daha retrospektif bir bakış açısıyla ele alındı. Avrupa Birliği normlarına […]

Daha fazla göster

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Değiştirildi

10 Şub 2016

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır ve yayım tarihi itibariyle yürülüğe girecektir. Değişiklik Yönetmeliği ile genel olarak, belirli ifadeler Yönetmelik’ten çıkartılmış, yükseköğretim kurumlarının mevzuata aykırı […]

Daha fazla göster

Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

3 Şub 2016

Hava Yolu Taşıyıcılarının Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 7 Kasım 2015 tarihli ve 29525 sayılı Resmi aGazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik’in amacı, düzenli göçün teşvik edilmesi ve düzensiz göç ile mücadele kapsamında hava yolu taşıyıcılarının […]

Daha fazla göster

Kamu İhalelerinde Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinin Teminine İlişkin Kalkınma Bakanlığı Tarafından Uygulanacak Esaslar Yürürlüğe Girdi

26 Oca 2016

Kalkınma Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) hazırladığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar 5 Kasım 2015 tarihli, 29523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (“Esaslar”). Söz konusu Esaslar, Kamu İhale Kanunu’nda […]

Daha fazla göster

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

19 Oca 2016

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 6 Kasım 2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği ile, öz sermaye büyüklüğü tanımı ve birinci sınıf […]

Daha fazla göster