İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 12: 16 Aralık 2015

Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanmasından Ödenmesine Kadar Gerçekleşen Değer Kaybına İlişkin Kararı

15 Şub 2016

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davalarında dava tarihi ile ödeme tarihi arasındaki sürede enflasyon nedeniyle oluşan değer kaybının dikkate alınmamasının, Anayasa’nın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkını ihlal ettiği iddiasını 16 Eylül 2015 tarihli 2013/4523 Başvuru Numaralı […]

Daha fazla göster

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’nin Youtube’a Erişimi Engellemesinin İfade Özgürlüğünün İhlali Olduğuna Karar Verdi

1 Şub 2016

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (“AİHM”), Türkiye’nin Youtube’a 2008-2010 yılları arasında erişimi engellemesini Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (“AİHS”) 10. Maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün ihlali olarak değerlendirdi. Youtube’a erişme engellenmesinin, sadece başvuranların değil, tüm vatandaşların ifade hakkını kısıtlandığına hükmetti. Atatürk’ün […]

Daha fazla göster

Türk Patent Enstitüsü Nezdindeki İşlemler ve Gerekli Evraklara İlişkin Değişiklikler

24 Oca 2016

Fikri mülkiyet hakları kapsamında bir dizi yönetmelik yayınlanarak Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) usulü ve TPE nezdinde yapılacak işlemlerde gereken belgeler ve bilgilerde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, patent, ticari marka, devre topoğrafyalar, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretleri de kapsayan bir […]

Daha fazla göster

Türk Patent Enstitüsü, Avrupa Patenti Başvurusu Fasikülünün Türkçe Çevirisi Sunulurken İstenen Belgelerin Kapsamını Değiştirmiştir

18 Oca 2016

9 Ocak 2001 tarihli 24282 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik’in (“Önceki Yönetmelik”) 9. ve 12. Maddelerinin kapsamı, 26 Kasım 2015 tarih ve 29544 sayılı Resmi […]

Daha fazla göster

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerinde Esas Alınacak Verimlilik Parametrelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Yayınlandı

6 Oca 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 24 Kasım 2015 tarihinde Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Tarifelerinde Esas Alınacak Verimlilik Parametrelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları (“Usul ve Esaslar”) kabul ederek yayınlanmasına karar vermiştir. Bu düzenlemenin amacı elektrik dağıtım şirketlerinin tarife hesaplamalarında dikkate alınacak […]

Daha fazla göster

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapıldı

29 Ara 2015

Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Diş Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 29 Kasım 2015 tarihli ve 29547 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklikten önce yasak olan […]

Daha fazla göster

Kredili Alışverişlerde Uygulanacak Taksitlendirme Sürelerinde Değişiklikler Yapıldı

22 Ara 2015

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte […]

Daha fazla göster

Numara Taşıma, Sabit Telefon ve İnternet Servis Sağlayıcıları İşletmecilerinin Hizmet Kalitesi Konularında Değişiklikler Yapıldı

16 Ara 2015

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu son dönemde üç düzenleme ile numara taşınabilirliği ile internet hizmet sağlayıcısı işletmeciler ve sabit telefon hizmet sağlayıcılarının hizmet kalitesi konularında AB mevzuatına uyum çerçevesinde düzenlemeler yaptı. Yapılan değişiklikler abonelerin aldıkları hizmetin kalitesini geliştirerek sektörde […]

Daha fazla göster