İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 16: 17 Şubat 2016

Yargıtay Hükümsüz Kılınan Kötü Niyetli Marka Tescilinden Doğan Maddi Zararların Tazmin Edilmesi Gerektiğine Karar Verdi

4 Nis 2016

Yakın tarihte yayımlanan Yargıtay kararına konu olan olayda, aralarındaki ithalat ilişkisi bozulduktan sonra yurt dışı menşeili şirketin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı, şirketin ticaret unvanını Türk Patent Enstitüsü nezdinde marka olarak tescil ettirmiştir. Yabancı şirket, tek yetkili satıcının bu kötü […]

Daha fazla göster

Yargıtay’ın, Tescilli Markanın, Bayilik Sözleşmesinin Feshedilmesine Rağmen Kullanılmaya Devam Edilmesi Hakkındaki Kararı

22 Mar 2016

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yakın tarihte yayımlanmış bir kararında incelediği dosyada, taraflar arasındaki bayilik ilişkisi sona ermesine rağmen davalının, elinde kalan orijinal ürünleri satmasının markaya tecavüz olarak nitelendirilmeyeceğini belirtmiş; ancak davalının söz konusu işareti markasal biçimde kullanmaya devam etmesinin […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Çalışan Hakkında Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık İddiaları Bakımından Gerekli Değerlendirme ve Tartışma Yapılmadan Verilen Mahkeme Kararını, Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Değerlendirdi

15 Mar 2016

Anayasa Mahkemesi (“AYM”), cinsiyete dayalı ayrımcılığa uğrayarak işten çıkarıldığı gerekçesiyle tazminat davası açan başvurucunun âdil yargılanma hakkının, söz konusu iddia bakımından gerekli değerlendirme ve tartışma yapılmadan verilen mahkeme kararı ile ihlâl edildiğine hükmetti. İhlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden […]

Daha fazla göster

Ayda Bir Defa Yayımlanan Resmi Marka Bülteni Artık Ayda İki Defa Yayımlanacak

8 Mar 2016

Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) tarafından ayda bir kez çıkarılan ve sadece elektronik ortamdan erişilebilen Resmi Marka Bülteni (“Bülten”), TPE’nin internet sitesinde yayımlanmaktaydı. Şubat ayından itibaren Bültenler ayda iki olarak yayımlanacaktır. Zira 12 Şubat 2016’da 246 Sayılı Bülten yayımlanmış olup […]

Daha fazla göster

Rekabet Hukuku Bakımından Dosyaya Giriş Hakkının Kullanılması Usulünde Değişiklik Yapıldı

1 Mar 2016

Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”), 31 Ocak 2016 tarihli ve 29610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında Rekabet Kurumu tarafından yürütülmekte olan soruşturmalar uyarınca […]

Daha fazla göster

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik

17 Şub 2016

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 9 Şubat 2016 tarihli ve 29619 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklik Yönetmeliği, projelere sağlanan çevresel etki değerlendirmesi (“ÇED”) raporunda taahhüt edilen hususlara […]

Daha fazla göster