İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 17: 2 Mart 2016

Ayda Bir Defa Yayımlanan Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni Artık Ayda İki Defa Yayımlanacak

14 Haz 2016

Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) tarafından her ayın ilk yarısında elektronik olarak çıkarılan ve endüstriyel tasarım başvurularının yayımlandığı Resmi Endüstriyel Tasarım Bülteni (“Bülten”), TPE’nin internet sitesinde yayımladığı duyuruya göre Şubat ayından itibaren her ayın 9’u ve 24’ünde çıkarılacaktır. MA Gazette’nin […]

Daha fazla göster

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Gerçekleştirilecek Mal ve Hizmetlerin Teminine İlişkin Kamu İhalelerinde Uygulanacak Esaslar Yürürlüğe Girdi

7 Haz 2016

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (“Müdürlük”) Parasal Yetkileri ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında İhale Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 13 Şubat 2016 […]

Daha fazla göster

Dövize İlişkin İşlemler Yapmasına İzin Verilen Yetkili Müesseselerin Faaliyet Konuları Genişletildi

22 May 2016

12 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2008-32/34) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar paralelinde dövize ilişkin […]

Daha fazla göster

Tıbbi Ürün Sahteciliği Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasına İlişkin Kanun Tasarısı Dış İşleri Komisyonu’nda

16 May 2016

Tıbbi Ürün Sahteciliği ve Halk Sağlığına Tehditler İçeren Benzeri Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (“Sözleşme”) Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dikkatine sunulmuştur. Kanun Tasarısının onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanması ile yürürlüğe girecek olan Sözleşmenin temel amacı […]

Daha fazla göster

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapıldı

9 May 2016

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi, fiyat değişimleri ve referans fiyat değişimlerine ilişkin olarak değişiklikler yapılmıştır. Bakanlar Kurulu’nun Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı (“Değişiklik Kararı”), 21 Şubat 2016 tarihli ve 29631 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurumu, Rekabet İhlallerine İlişkin Başvurularda ve Birleşme ve Devralma İzni Başvurularında, İstenen Bilgiler Kapsamında Değişiklik Yaptı

2 May 2016

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/3) ve Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2016/4) Şubat 2016 tarihli 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurumu Yerinde İnceleme Sırasında El Konulan Belgelerin Avukat-Müvekkil Gizliliği Kapsamında Olup Olmadığına İlişkin Yeni Bir Karar Yayımladı

25 Nis 2016

Rekabet Kurulu 2 Aralık 2015 tarih ve 15-42/690-259 sayılı kararında, yürütülen önaraştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde alınan belgelerin bir kısmının avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği kapsamında olduğu gerekçesiyle iadesine ilişkin talep karşısında kapsama giren belgelerin iadesine karar vermiştir. 09-16/374-88 sayılı 20 […]

Daha fazla göster

Rekabet Kurulu Rakip Teşebbüslerin Gerçekleştirdiği Dolaylı Bilgi Değişimi Hakkında Bir Karar Yayımladı

18 Nis 2016

Rekabet Kurulu, araç lastiği sektöründeki üç önemli teşebbüsün farklı kaynaklar kullanılarak birbirleriyle bilgi değişiminde bulundukları ve rekabeti ihlal ettiklerine ilişkin 3 Ağustos 2015 tarihli başvuruyu değerlendirmiş ve bu tür faaliyetlerin rekabeti kısıtlayıcı sayılabilmesi için aranacak kriterleri belirlemiştir. Başvuru dosyasında […]

Daha fazla göster

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) Yayımlandı

11 Nis 2016

Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1) (“Tebliğ”), 13 Şubat 2016 tarihli ve 29623 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ, Türkiye ile Avrupa Birliği (“AB”) arasındaki mali işbirliği çerçevesinde AB’nin 2014-2020 bütçe dönemine […]

Daha fazla göster