İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 18: 16 Mart 2016

Anayasa Mahkemesi Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararları Bakımından Öngörülen Temyize Başvuru Süresini Değerlendirdi

22 May 2016

Anayasa Mahkemesi 23 Şubat 2016 tarih ve 29633 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 20(1) Maddesinde öngörülen verildiği anda kesin olan görevsizlik veya yetkisizlik kararlarında, görevli veya yetkili mahkemeye başvuru için öngörülen sürenin karar tarihinden itibaren […]

Daha fazla göster

Ödemeli TV Hizmetlerinden Doğan ÖTV’ye İlişkin Çerçeve Netleştirildi

16 May 2016

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13) (“Tebliğ”), 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Tebliğ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmeciler tarafından, radyo […]

Daha fazla göster

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

9 May 2016

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik kapsamında alışveriş merkezlerinin nitelikleri ile açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Ayrıca Yönetmelik alışveriş merkezlerine […]

Daha fazla göster

Vergide “Hazır Beyan” Uygulamasında Genişleme: Sistem Ücret, Kira, Menkul Sermaye İradı veya Diğer Kazanç ve İrat Gelirleri İçin de Kullanılabilecek

2 May 2016

Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından hazırlanan 470 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile 18 Şubat 2012 tarihli ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu […]

Daha fazla göster

Noterler Birliği: Rödövans Sözleşmelerinin Noter Onayı Esnasında Bakanlık İzni Gerekmiyor

25 Nis 2016

Türkiye Noterler Birliği, ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında akdedilen rödövans sözleşmelerinin onaylanması için noterliklere başvurulması aşamasında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) izninin gerekip gerekmediğini açıklığa kavuşturmak amacıyla bir genel yazı yayınlamıştır. Türkiye Noterler Birliği’nin 20 Ocak 2016 […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası’nda Tüketim Noktalarında Tekil Kod Uygulamasına Geçildi

12 Nis 2016

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), 25 Şubat 2016 tarihli ve 29635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik kapsamında, dağıtım şirketleri tarafından dağıtım bölgelerindeki her bir tüketim noktası için belirlenen ve […]

Daha fazla göster

Devlet Desteğinden Yararlanabilecek Olan KOBİ’lerin Faaliyet Göstermesi Gereken Sektörlerin Kapsamı Daraltıldı

6 Nis 2016

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (“KOSGEB”) Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (“KOBİ”) İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda (“Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”), 26 […]

Daha fazla göster

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

29 Mar 2016

Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“Kurum”) tarafından 5 Mart 2016 tarihli ve […]

Daha fazla göster

Nakit Sermaye Artışlarına Getirilen Kurumlar Vergisi Teşviki Konusunda Gelişmeler

22 Mar 2016

Türkiye’de sermaye şirketlerinin öz kaynak kullanımını teşvik etmek ve sermaye yapılarını güçlendirmek için nakit sermaye artışlarına ilişkin kurumlar vergisi teşviki uygulanabilmesi amacıyla ikincil mevzuatta düzenleme yapıldı. Kurumlar vergisi teşviki Temmuz 2015’te gerçekleştirilen kanun değişiklikleri ile getirilmişti (değişikliğe dair daha […]

Daha fazla göster