İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 19: 4 Nisan 2016

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

29 Tem 2016

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun uygulama yönetmeliği (“Yönetmelik”) 17 Mart 2016 tarih 29656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2014 yılından itibaren yürürlükte olan 6458 sayılı Kanun kapsamında uygulanmakta olan vize uygulamalarına ve ikamet izinlerine dair usul […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Önceki Tarihli Mahkeme Kararında Esas Alınan Hükmün Kısmen İptal Edilmiş Olmasının Anayasal Hakları İhlal Edip Etmediği Hususunda Karar Verdi

22 Tem 2016

Anayasa Mahkemesi, yakın bir zamanda, önceki tarihli bir mahkeme kararına ilişkin yasal dayanağın iptal edilmiş olmasının başvurucunun anayasal haklarını ihlal ettiği iddiasını değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda Anayasa Mahkemesi, başvurucunun haklarının ihlal edilmediğine karar verdi. Söz konusu kararda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Sosyal Şartların Değişmesi Sebebiyle Langırt Yasağını Düzenleyen Kanun Hükmünü İptal Etti

16 Tem 2016

Anayasa Mahkemesi yakın tarihli bir kararıyla langırt yasağının demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığına karar vererek Türkiye’de langırt yasağını düzenleyen kanun hükmünü iptal etti. Mahkeme, yasağın 1960’larda o zamanın sosyal şartları sebebiyle getirildiğini ve […]

Daha fazla göster

Türkiye Biyosidal Ürün Kullanımına ve Zararlı Haşerelere karşı Sisleme Kullanımına ilişkin Denetimi Artırıyor

8 Tem 2016

Türkiye biyosidal ürünlerin kullanımında kullanılan alet, cihaz ve gereçlere ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Yeni düzenlemeler zararlı haşereler ile mücadelede sisleme yapılmasına ilişkin uygulama izni alınmasına yöneliktir. Eski düzenlemeler sisleme yönteminin başkaca yerlerde kullanımı hakkında herhangi bir kriter belirtmeksizin, sisleme […]

Daha fazla göster

Bolar İstisnası Kapsamındaki Fiillere Yönelik Menfi Tespit Talebinde Hukuki Yarar Olmadığına Karar Verildi

1 Tem 2016

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yakın tarihte yayımlanmış bir kararında; davacı ürünlerinin ve fiillerin davalı patentine tecavüz etmediğinin tespiti için ikame edilen davanın reddedilmesine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onamıştır. Fikri Mülkiyet Hakların korunmasında önleyici tedbir niteliğini taşıyan fikri mülkiyet […]

Daha fazla göster

Türkiye, kendisinin İnsan Hakları ve Özgürlüklerini Koruma Sorumluluğunu da Onaylayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Değişikliğini Onayladı

26 Haz 2016

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesini değiştiren 15 no’lu protokolü (“Protokol”) onayladı. Protokol Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (“Mahkeme”) denetlediği hak ve özgürlükleri koruma sorumluluğu kapsamında Türkiye’nin takdir yetkisi bulunduğunu onaylamaktadır. Protokol aynı zamanda Mahkeme yargıçlarının yaş […]

Daha fazla göster

Türkiye Taslak Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler için Düzenleyici Etki Analizi Kapsamını Değiştirdi

19 Haz 2016

Türkiye mevzuat hazırlanmasına ilişkin yasama usulünü değiştirdi. Yıllık otuz milyon Türk Lirasının üzerinde etki doğuracağı öngörülen Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler için tam düzenleyici etki analizinin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Kısmi düzenleyici etki analizinin yapılması ise; etkisi bu sınırın […]

Daha fazla göster

Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın Onaylanmasına İlişkin Önemli Bir Adım Atıldı

12 Haz 2016

Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un 15 Ocak 2016 tarihinde kabul edilmesini takiben, söz konusu metinlere ilişkin onay kararı 5 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ticaretin […]

Daha fazla göster

Türkiye Bankacılık Mevzuatı Uluslararası Basel Standartlarına Tam Uyumlu Bulundu

29 May 2016

Türk bankacılık mevzuatının risk bazlı sermaye ve likidite karşılama oranı düzenlemeleri noktasında uluslararası Basel III Uzlaşısı (“Uzlaşı”) standartlarına tam uyumlu bulunmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ikincil mevzuat kapsamında gerçekleştirilen yerel düzenlemelerin Basel Bankacılık Denetim Komitesi (“Komite”) tarafından […]

Daha fazla göster