İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 21: 2 May 2016

Anayasa Mahkemesi, Taşınmazların Bir Kısmı Üzerinde İrtifak Hakkı Tesis Edilmesinin Mülkiyet Hakkı İhlali Olmadığına Karar Verdi

15 May 2016

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4. Maddesinin anayasaya aykırı olduğu iddiası ile Nizip 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından gerçekleştirilen anayasaya aykırılık itirazı çerçevesinde Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan incelemede kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların bir kısmının üzerinde […]

Daha fazla göster

Başka Sektörden Olanların Gerçekleştireceği Tütün Ürünleri ile İlişkili Sınai Mülkiyet Tescilleri Kontrol Edilebilecek

2 May 2016

12.11.2012 tarih ve 7055 Sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (“TAPDK”) Kararı’nda (“7055 Sayılı Karar”) Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı (“10936 Sayılı Karar”) 19 Nisan 2016 tarih ve 29689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. […]

Daha fazla göster