İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 27: 18 Ağustos 2016

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği Çıkarıldı

17 Kas 2016

Orman bitki pasaportları ve tohum üretimi ve satışının yetkilendirilmesi ve denetlenmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Yönetmelik uyarınca, Ek-5’te listelenmiş olan tohumlukların üretimini, satışını ve depolamasını yapacak özel sektör tohumluk üreticileri Orman Genel Müdürlüğü orman bitki pasaport sistemine kayıtlarını yaptırmak […]

Daha fazla göster

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik Yayımlandı

10 Kas 2016

Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yerel gıda işletmelerinin belli satış faaliyetlerine ilişkin gereklilikleri düzenlenmektedir. Yönetmelik kapsamına son tüketicinin yanı sıra bir başka perakendeciye et ve et ürünlerinden çiğ et ve kıyma, süt ve […]

Daha fazla göster

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

3 Kas 2016

Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği (“Yönetmelik”), 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı (“Bakanlıklar”) tarafından birlikte çıkarılan Yönetmelik […]

Daha fazla göster

Türkiye’de Tütün Üretiminde Kullanımı Yasak Olan Maddeler Listesi Genişletildi

27 Eki 2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tütün ürünlerinin üretiminde kullanımı yasak olan maddeler listesini güncelledi. Kurul kararı ile üreticilerin listeye uygun olmayan mamulat çeşitlerinin düzenlemeye uygun hale getirilmesi için Kurum’a başvuracağı, bu başvurunun yapılmaması halinde ise ilgili mamulat […]

Daha fazla göster

YHGK Önceden İleri Sürülmemiş Bir Delilin Ön İnceleme Aşamasında İleri Sürülmesine Cevaz Vermedi

20 Eki 2016

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi davacının dava konusu icra takibinden dolayı menfi tespit isteğine ilişkin olarak açtığı dava hakkında Yerel Mahkeme’nin kanuni süresi içerisinde delil sunulmadığı nedeniyle ispat yükü üzerinde olan davalının alacağını ispatlayamadığı gerekçesiyle vermiş olduğu ret kararını bozmuştur. Yerel […]

Daha fazla göster

Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Karayolları Trafik Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerle Uyumlu Hale Getirildi

13 Eki 2016

Yakın zamanda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda (“Kanun”; daha fazla bilgiye bu linkten ulaşabilirsiniz) yer alan zorunlu mali sorumluluk sigortası hükümleri torba yasa ile tadil edilmişti. Bu kapsamda, başta zararların tazmini için zarar görenin dava yoluna başvurmadan önce ilgili […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

6 Eki 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından elektrik piyasası bağlantı ve sistem kullanımına dair düzenlemelerde değişiklik yapılmıştır. Değişiklik kapsamında, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları güç değerleri, anlaşma gücünün düşürülmesi, geri ödemeye esas yatırım tutarları ve geri ödeme şartları, enerji kesintileri gibi […]

Daha fazla göster

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik Yayınlandı

29 Eyl 2016

29 Ocak 2015 tarihinde 29251 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“Kanun”) ile perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerine ilişkin düzenlemeler getirilmişti. Daha sonra yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik […]

Daha fazla göster