İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 28: 6 Eylül 2016

2016 Yılı Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesine İlişkin Usul Ve Esaslar Belirlendi

3 Oca 2017

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No.2016/29) (“Tebliğ”), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kabul edilerek 04 Ağustos 2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Tebliğ ile Türkiye’de bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürebilirliği sağlamak […]

Daha fazla göster

Şüpheli İşlemlerin Bildirim Yükümlülüğüne Dair İkincil Mevzuatta Değişiklikler Yapıldı

27 Ara 2016

Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) şüpheli işlemlerin bildirim yükümlülüğüne dair yakın tarihli mevzuat değişikliğine uygun olarak ikincil mevzuatı değiştirdi. Bildirim yükümlülüğü hem gerçekleştirilen hem de teşebbüs edilen işlemler ile ilgili olarak geniş bir yükümlüler grubuna uygulanacaktır (daha fazla bilgi için tıklayınız). […]

Daha fazla göster

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapıldı

20 Ara 2016

Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğ (VII-128.2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.2a) (“Tebliğ”) 03 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile getirilen yeni düzenlemelerle gayrimenkul sertifikalarının etkili bir yatırım aracı haline getirilmesi […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası İşletim Gelir Tavanının Karşılanması için Uygulanacak Bedel ve Komisyonlara İlişkin Yöntem Bildirimi Yayımlandı

13 Ara 2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (“EPİAŞ”) tarafından 2016 yılı için piyasa işletim faaliyeti gelirlerinin belirlenmesinde kullanılacak yöntem ve esasları belirleyen Piyasa İşletim Gelir Tavanının Karşılanması İçin Uygulanacak Bedel ve Komisyonlara İlişkin Yöntem Bildirimi (“Bildirim”) 24 […]

Daha fazla göster

Türkiye Noterler Birliği Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri’nde Harç ve Damga Vergisi Hesaplamalarına İlişkin Genel Yazı Yayımladı

6 Ara 2016

Türkiye Noterler Birliği (“Noterler Birliği”), kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde harç ve damga vergisi hesaplaması sırasında bina değerinin de arsa değeri ile birlikte dikkate alındığı hakkında bir genel yazı yayınlamıştır. Uygulamadaki belirsizliği gidermek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ve vergi mahkemelerinin […]

Daha fazla göster

Demiryolu Yolcu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği Çıkarıldı

29 Kas 2016

Demiryolu yolcu taşımacılığının gerçekleştirilmesi için yeni bir sistem oluşturuldu. 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren, demiryolu tren işletmecileri ihale usulü ile seçilerek, Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından ilan edilecektir. Genel kural açık ihale usulü olmakla birlikte, bazı şartlarda […]

Daha fazla göster

Damga Vergisi ve Noter Harçlarına ilişkin olarak Değişikler Yapıldı, Vergi İncelemelerinde İzaha Davet Uygulaması Getirildi

15 Kas 2016

Bu kapsamda 9 Ağustos 2016’dan itibaren nispi damga vergisine tabi kâğıtlardan her bir nüsha için vergi ödeme yükümlülüğü kalkmıştır. Ancak maktu damga vergisine tabi kâğıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulaması devam etmektedir. Noter harçları bakımından […]

Daha fazla göster