İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 37: 23 Ocak 2017

LPG Tüp Dağıtım Merkezleri ve Perakende Satış Yerlerinde Kamera Kayıt Sistemi Kurulması Zorunlu Hale Getirildi

20 Mar 2017

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerlerince taşınması gereken zorunlu şartlar hali hazırda belirlenmiştir. Bu çerçevede 3 Ocak 2017 tarihinden itibaren sıvılaştırılmış petrol gazı tüp dağıtım merkezleri ve perakende satış yerleri […]

Daha fazla göster

Petrol Ürünlerinin İthaline İlişkin Düzenlemelerde Değişiklik

13 Mar 2017

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (“Kurum”), piyasaya sürülebilecek petrol ürünlerinin türlerinde, resmi isimlerinde, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (“GTİP”) numaralarında ve sınıflandırılma usullerinde değişiklikler yaptı. Kurum aynı zamanda eski kararlar kapsamında sadece GTİP numaraları yer alan denizcilik ve havacılık yakıtlarının resmi […]

Daha fazla göster

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik

6 Mar 2017

Türkiye’de elektrik tüketicilerine uygulanan hukuki düzenlemelerde değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler, tüketicilerin dağıtım sistemini kullanımına ilişkin bedellerin belirlenmesi, teknik ve teknik olmayan kayıpların tanımlanmasına ilişkin genişletilmiş tanımlar (kaçak kullanım gibi sebeplerden kaynaklanan kayıpları da kapsayacak şekilde) ve son kaynak tedarik […]

Daha fazla göster

Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ Yayımlandı

27 Şub 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranın Tespiti Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Ocak 2017 tarihli ve 29936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe […]

Daha fazla göster

Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemine Kademeli Geçiş

6 Şub 2017

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, Türk vatandaşı ve 45 yaşını doldurmamış çalışanlar işverenleri tarafından otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil edileceklerdir. Çalışanlar, emeklilik sistemine katıldıklarının kendilerine bildirildiği tarihten itibaren iki ay içinde cayma haklarını kullanarak sistemden çıkabileceklerdir (daha fazla […]

Daha fazla göster