İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 38: 8 Şubat 2017

Anayasa Mahkemesi, Alt İşverenin İşçilerinin Asıl İşverenin Taraf Olduğu Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamamasının Eşitlik İlkesine Aykırı Olmadığına Karar Verdi

10 May 2017

Anayasa Mahkemesi, 28.12.2016 tarih ve E. 2016/2, K. 2016/198 sayılı kararı ile çalışma hayatının gereksinimleri sonucu ortaya çıkan asıl işveren ile alt işveren ilişkisi içerisinde alt işverenin işçileri ile asıl işverenin işçilerinin hukuki durumlarının aynı olmaması nedeniyle alt işverenin […]

Daha fazla göster

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılma Sistemi WIPO uygulamaları ile Uyumlu Yeni Düzenleme Getirildi

26 Nis 2017

30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (“WIPO”) Nice Sınıflandırması on birinci edisyonu ile uyumlu düzenlemeler getiren Türk Patent ve Marka Kurumu (“TPMK”) nezdindeki tescil başvurularına ait mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin 2016/02 No’lu […]

Daha fazla göster

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 2017 Yılı İçin Uygulanacak Uygunluk ve Hizmet Bedellerini %3,83 Oranında Artırdı

12 Nis 2017

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”), 2017 yılı için uygulanacak uygunluk/hizmet bedellerini belirledi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı (“Karar”) ile belirlenen artış oranı 29926 Sayılı Resmi Gazete’de 22 Aralık 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle, tütün […]

Daha fazla göster

Sağlık Bakanlığı tarafından Yapılacak Belirli İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı

5 Nis 2017

Sağlık Bakanlığı tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin f Bendi kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalelerine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır. “Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3üncü Maddesinin (f) bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere […]

Daha fazla göster

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Hesap Durumu Belgesi Almaksızın Kullandıracakları Kredi Eşiği Yükseltildi

29 Mar 2017

1 Ocak 2017’den itibaren bankaların kullandıracakları krediler için, hesap durumu belgesi alınmasının zorunlu olmadığı kredi tutarı eşiği bir milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu eşik önceki mevzuatta 250.000 TL olarak belirlenmişti. BDDK ayrıca Finansal Raporlama Standartları’nın uygulanma tarihlerine ilişkin de […]

Daha fazla göster

LPG Piyasalarında Ada, Pafta ve Parsel Değişikliği Nedeniyle Yapılacak Adres Tadillerinden Lisans Tadil Bedeli Alınmayacak

22 Mar 2017

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Tadili ve Süre Uzatımı Başvurularında Arancak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı (“Karar”) 18 Ocak 2017 tarih ve 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, artık […]

Daha fazla göster

Türkiye Doğalgaz İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslarda Değişiklikler Yaptı

15 Mar 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”), Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz iletim işleyişinin belirli şartlarında değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler Gün Sonu Ticareti süre sınırlamalarına, tedarikçinin kapasite devrine veya değişikliklerine ilişkin bildirimlere ve aynı zamanda bir tedarikçinin […]

Daha fazla göster