Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 39: 23 Şubat 2017

Rekabet Kurulu Koassurans ve Reassürans İlişkilerinin Rekabet Hukuku Açısından Hassas Olabileceğinin Sinyallerini Verdi

6 Nis 2017

Rekabet Kurumu’nun (“Kurum”) Aksigorta A.Ş. (“Aksigorta”) ile Acıbadem Sağlık ve Haydat Sigorta A.Ş. (“Acıbadem”) arasında 9 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Çerçeve Sözleşmesi ve eklerine menfi tespit belgesi verilmesi veya muafiyet tanınması talebini içeren 11 Mayıs 2016 tarih ve 16-16/269-120 […]

Read More

Perakende Enerji Satış Fiyatının Tespitine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişikliğe Gidildi

30 Mar 2017

Perakende enerji satış fiyatının tespitine ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 5 Ocak 2017 tarih ve 29939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte […]

Read More

Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Gelir ve Tarife Esaslarında Değişiklikler Yapıldı

23 Mar 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“Kurum”) tarafından elektrik dağıtım şirketlerinin gelirlerinin, tarife esaslarının ve hedef oranlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları içeren elektrik dağıtım sistemi gelirlerinin düzenlenmesi hakkında mevzuatta değişiklikler yapıldı. Bu çerçevede Dağıtım Sistemi Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik […]

Read More

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

16 Mar 2017

Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Bankacılık Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelerde öngörülen değerlemeler kapsamında bankaların değerleme hizmeti almalarına, bankalara değerleme hizmeti verecek kuruluşların yetkilendirilmesine, faaliyetlerine ve […]

Read More

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Kayyım Olarak Atandığı Şirketlere Yönelik Usul ve Esaslar Düzenlendi

2 Mar 2017

Başbakan Yardımcılığı tarafından çıkarılan tebliğ (“Tebliğ”) ile kayyımlık görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (“TMSF”) devredilen veya kayyım olarak TMSF’nin atandığı şirketlerin, şirket varlıklarının ve malvarlığı değerlerinin yönetimine, satılmasına veya feshi ile tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Terör örgütü […]

Read More