İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 43: 24 Nisan 2017

Rekabet Kurumu Payı Ödemeleri Ticaret Sicil Müdürlükleri’nden Yapılmaya Başlanacaktır

12 Haz 2017

Şirket kuruluşları ve sermaye artırımları sırasında Rekabet Kurumu payı olarak Rekabet Kurumu’nun banka hesabına yapılmakta olan ödemeler, ticaret sicili harçlarını tahsile yetkili birimlerce tahsil edilmeye başlanacaktır. Yeni uygulama, Rekabet Kurumu ile ilgili tahsilat birimi arasında yapılacak protokolün yürürlüğe girmesiyle […]

Daha fazla göster

Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vekâletnamelerin Taşıması Gereken Şartlar

5 Haz 2017

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığı 20 Nisan 2017 tarihli yazısıyla (“Sirküler”) yabancı ülkelerde düzenlenmiş olan vekâletnamelerin tapu işlemlerine alınabilmesi için gerekli şartlara ilişkin açıklama yapmıştır. Sirküler’de, yabancı ülkelerde düzenlenmiş vekaletnamelerin Türkiye’de tapu işlemlerine esas alınması […]

Daha fazla göster

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Esasları Hakkında Değişiklikler Yapıldı

29 May 2017

Maliye Bakanlığı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Esasları’nda çeşitli değişiklikler yapmıştır. Özellikle beyan edilmeyen KDV’nin indirim usulü değişmiş, dava konusu yapılan faturalardaki KDV’nin artık davanın sonuçlandığı yılda indirilebileceği öngörülmüştür. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ […]

Daha fazla göster

Bakanlar Kurulu Kararı ile Damga Vergisi, Tapu Harcı ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Oranlarında Değişiklik Yapıldı

22 May 2017

2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmelerinde damga vergisi oranları, gayrimenkullerin devir ve iktisabında alınan tapu harcı oranları, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (“KKDF”) […]

Daha fazla göster

Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapıldı

15 May 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”), akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temini ile ilgili düzenlemelerde değişiklik yapmıştır. Değişiklik ile söz konusu ürünlerin temini ve serbest dolaşıma girmesi için alınan alınması gereken uygunluk yazısına ilişkin […]

Daha fazla göster

Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-31.1a) Yayımlandı ve Yürürlüğe Girdi

8 May 2017

Sermaye Piyasası Kurulu Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nde çeşitli değişikliklere gitmiştir. Özellikle borçlanma aracı ihracı için yönetim kurulunun da bu konuda karar almakla yetkilendirilmesi, yurt dışında yapılacak ihraçlarda, tertip ihraç belgesinin onaylanması uygulamasınınkaldırılması bu değişikliklere örnek gösterilebilir. Borçlanma Araçları Tebliği […]

Daha fazla göster

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

1 May 2017

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 8 Nisan 2017 tarihli ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği […]

Daha fazla göster

Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergi Yükümlülükleri Belirlendi

24 Nis 2017

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarınca yapılan ödeme hizmetlerinin vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Mevzuat, anılan elektronik ödeme hizmetlerinin banka muamele ve hizmeti niteliğinde sayılmasını öngörmektedir. Bu kapsamda, elektronik para ve elektronik ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen […]

Daha fazla göster