İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 44: 10 Mayıs 2017

Anayasa Mahkemesi: İlk Derece Mahkemesi Tarafından Yemin Delilini Kullanma Hakkının Göz Ardı Edilmesi Silahların Eşitliği İlkesine Aykırıdır

5 Tem 2017

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun iddiasını kabul ederek ilk derece mahkemesinin sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan alacak davasında yemin delilini kullanma hakkını tanımaması nedeniyle silahların eşitliği ilkesinin ihlal edildiği yönünde karar verdi. Başvurucu, aleyhine açılan alacak davasında ilk derece mahkemesinin (“Mahkeme”) delilleri yanlış […]

Daha fazla göster

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

28 Haz 2017

Türkiye’nin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü (“Protokol”) ile kontrol altına alınan maddelerin kullanılmasına ve sonlandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişdi. Kontrol altına alınan maddeler yeniden dolumu yapılabilir kaplarda ithalatının önü açılarak tek kullanımlık […]

Daha fazla göster

Belirli Kamu Plan ve Programlarına Yönelik Ek Çevresel Değerlendirme Mekanizmaları Getirildi

7 Haz 2017

Çevrenin korunmasını sağlamak üzere sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda, çevre üzerinde önemli etkiler yapması öngörülen kamu plan ve programlarının hazırlanması ve onayı sürecine çevresel unsurların entegre edilmesi için uygulanan Stratejik Çevresel Değerlendirme sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları […]

Daha fazla göster

Atıkların Yakılmasına İlişkin Rejim Güncellendi, Beraber Yakma Tesislerinde Yalnızca Tehlikeli Atıklar Yakılacak

7 Haz 2017

7 Nisan 2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile (“Değişiklik Yönetmeliği”), Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”), teknolojideki gelişmeler ve sektör koşulları çerçevesinde güncellenen atık mevzuatına uyumlu hale getirildi. Değişiklik Yönetmeliği ile beraber yakma tesislerinde atıkların yakılması […]

Daha fazla göster

Elektrik Üretim Tesislerinin Kontrol ve Kabul İşlemlerine İlişkin Yönetmelik Sıkılaştı

31 May 2017

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından elektrik tesislerinin test, kontrol ve kabul işlemlerini yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslarda değişikler yapıldı. Yapılan değişiklikler ile yetkilendirilecek kuruluşların akredite edilmiş olması zorunluluğu getirilmiş olup, ayrıca yetkili kuruluşların başvuru […]

Daha fazla göster

Yargılama Öncesi Uzlaşma Görüşmelerine İlişkin Usul Kuralları Güncellenmiştir

24 May 2017

Tarafların kendi iradeleri ile istem sonucu elde edebilecekleri konularla sınırlı olmak kaydıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kısa sürede ve en az masrafla tarafların avukatları huzurunda çözülmesi kapsamında alternatif uyuşmazlık […]

Daha fazla göster

Bakanlar Kurulu, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da Değişiklik Yapılmasına Karar Verdi

17 May 2017

Türkiye Cazibe Merkezi Programı kapsamındaki illere yapılacak yardımlara verdiği desteklerin kapsamını genişletti. Değişiklik ile teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları da KDV’den istisna tutulabilecektir. Aynı zamanda Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki […]

Daha fazla göster

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Açısından Yeni Düzenlemeler Getirildi

10 May 2017

Türkiye, internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülük, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin yeni düzenlemeler getirmiştir. Bu kapsamda, konusu suç teşkil eden içeriklere erişimi önleme amacı ile internet kullanım sağlayıcılarına; başta erişim kayıtlarını kaydetme ve saklama, filtreleme sistemi devreye sokma ve kısa […]

Daha fazla göster