Skip to Content

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 54: 25 Ekim 2017

Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklikler Yapıldı

22 Kas 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) yapılan değişiklikler ile Yönetmelik’te daha önce yer almayan elektronik arşiv ve elektronik fatura tanımları eklenmiştir. 6 Ekim 2017 tarihinde 30202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak […]

Read More

Serbest Meslek Faaliyetlerine İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği Yayımlandı

15 Kas 2017

4 Seri Numaralı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (“Tebliğ”) 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları kapsamında, anlaşmaya taraf diğer ülkelerin mukimi gerçek veya tüzel kişilerin Türkiye’de […]

Read More

Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

1 Kas 2017

29 Eylül 2017 tarihinde 30195 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe giren Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelikle (“Yönetmelik”), çalışanların buluşlarıyla ilgili bedel tarifesi, uyuşmazlık halinde izlenecek tahkim usulü, […]

Read More