İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 59: 18 Ocak 2017

Anayasa Mahkemesi, Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinin Anayasa’nın 2. Maddesine Aykırılık Teşkil Etmediğine Hükmetti

18 Nis 2017

Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2017 tarihli ve 2016/43 E., 2017/146 K. sayılı kararı ile Emlak Vergisi Kanunu’nun 40. Maddesinde düzenlenen bildirim dışı kalan bina ve arazilerin emlak vergisi ve cezalarında zamanaşımına ilişkin hükmün Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olmadığına hükmetti. […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Yeterli Miktarda Kamulaştırma Bedeli Ödenmemesinin Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine Hükmetti

11 Nis 2017

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun taşınmazı üzerinde idari irtifak kurulması kararı vasıtasıyla yapılan kamulaştırma kapsamında taşınmazdaki değer kaybının yeterli oranda tazmin edilmediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkin inceleme yapmıştır. Anayasa Mahkemesi, kararında kamu yararı ile malikin bireysel yararı arasında […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Aciliyete İlişkin Kararın Yürütmesinin Durdurulmasına Rağmen Kamulaştırmanın Tamamlanmasının Mülkiyet Hakkını İhlal Etmediğine Hükmetti

4 Nis 2017

Anayasa Mahkemesi, acele kamulaştırılmaya yetki tanıyan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına ilişkin idari yargı kararına rağmen Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“EPDK”) tarafından başlatılan kamulaştırma işlemlerinin tamamlanması ve taşınmazların Hazine adına tesciline karar verilmesi nedeniyle başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiği […]

Daha fazla göster

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu “Grup Markası + X” Formundaki Bir Başvurunun Karıştırılma İhtimaline İlişkin Karar Verdi

27 Mar 2017

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (“HGK”), İlk Derece Mahkemesi’nin direnme kararı karşısında “grup markası + X” formundaki bir marka başvurusu kapsamında karıştırılma ihtimalini değerlendirerek karar verdi. Söz konusu kararda grup markası ile beraber kullanılan ikincil marka niteliğindeki ürün adı kelime […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Tüketici Tarafından Ödenen Vekalet Ücretlerinin Nisbi Tarife Üzerinden Belirlenmesinin Anayasaya Uygun Olduğuna Hükmetti

20 Mar 2017

Anayasa Mahkemesi, 15 Kasım 2017 tarih ve 2016/162 E., 2017/156 K. sayılı kararı ile Tüketici Hakem Heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlara karşı açılan itiraz davalarında, kararın iptali durumunda tüketici aleyhine avukatlık asgari ücret tarifesine göre nisbi tarife üzerinden vekâlet […]

Daha fazla göster

2017-2020 Dönemine İlişkin Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı Açıklandı

6 Mar 2017

Yüksek Planlama Kurulu 2017-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nı (“Plan”) açıkladı. Üç stratejik amaç ve 25 eylemi içeren Plan ile temel olarak genişbant yatırımlarının artırılarak, altyapının Türkiye geneline yayılması hedeflenmektedir. Plan ile getirilen önemli bir yenilik […]

Daha fazla göster

Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

28 Şub 2017

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği mevzuatına uyum ve iklim değişikliğiyle mücadele çerçevesinde florlu sera gazlarının kullanımına ilişkin sınırlamalar getirilmiştir. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 4 Ocak 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik florlu sera […]

Daha fazla göster