İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 64: 12 Nisan 2018

Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

10 May 2018

Bakanlar Kurulu, Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye Dair Protokol’ü (“Protokol”) onayladı. Protokol ile tütün ürünlerinin yasa dışı ticaretini engellemek, yasa dışı tütün ticaretini tespit etmek, arz zincirini kontrol etmek ve düzenlemek üzere alınacak önlemler, uygulanacak yaptırımlar, söz konusu ürün/ekipmanların […]

Daha fazla göster

AB-EFTA Ortak Transit Komitesi’nin “Ortak Transit Rejimi Sözleşmesi Değişiklik Kararı” Bakanlar Kurulu Tarafından Onaylandı

3 May 2018

AB-EFTA Ortak Transit Komitesi’nin 28 Nisan 2016 tarihli ve 1/2016 sayılı kararı ile 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’de (“Sözleşme”) yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylandı. Avrupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri ile Avusturya, Finlandiya, İzlanda, Norveç, […]

Daha fazla göster

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kontakt Lenslerin Reklam Yasağı Kapsamında Olması Hakkında Duyuru Yayımladı

26 Nis 2018

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”) 8 Mart 2018’de yayımladığı duyuruyla kontakt lenslerin geri ödeme kapsamında olduğu ve bu nedenle reklam yasağına tabi olduğu hususuna açıklık getirdi. Kurum bu hususa açıklık getirmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (“SGK”) kontakt […]

Daha fazla göster

Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Parsel Tahsisine Yönelik Yönetmelik Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

19 Nis 2018

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun (“Kanun”) Ek 3. maddesine dayalı olarak çıkarılan, Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 9 Şubat 2018 tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. […]

Daha fazla göster

İnteraktif Vergi Dairesi’ne İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı

12 Nis 2018

Gelir İdaresi Başkanlığı, vergi mükelleflerinin fiziki vergi dairelerine gitmeksizin işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmelerini sağlayacak olan İnteraktif Vergi Dairesi’ne (“İVD”) ilişkin usul ve esasları belirleyen 492 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 28 Şubat 2018 tarihli ve 30346 […]

Daha fazla göster