İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 65: 3 Mayıs 2018

2018 Avrupa Birliği İlerleme Raporu Uyarınca Türkiye Fikri Mülkiyet Hukuku Alanında İyi Yönde Gelişme Göstermiştir

14 Haz 2018

Avrupa Komisyonu, Türkiye İlerleme Raporu’nu Avrupa Birliği’nin Genişleme Politikasına İlişkin 2018 Tebliği ile bağlantılı olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayınlamıştır. İlerleme Raporu, uyum süreci ışığında Avrupa Birliği normlarına genel uyumu değerlendirmekte olup, Raporun 7. Bölümü, fikri mülkiyet hukukuna ayrılmıştır. […]

Daha fazla göster

İstihdamı Teşvik Etmek Amacıyla Birçok Kanunda Değişikliğe Gidildi

31 May 2018

Yeni istihdam yaratmak ve istihdam yaratan işverenleri desteklemek amacıyla birçok kanunda değişikliğe gidildi. Değişiklikler kapsamında özellikle üretim ve bilişim sektörlerinde istihdam yaratan işverenler, vergi indirimleri ve geri ödemelerinden faydalanabileceklerdir. Bununla beraber, kadın, genç ve engelli çalışanlar için iş imkânı […]

Daha fazla göster

İkale Sözleşmeleri Kapsamında Çalışanlara Yapılan Ödemelerin Vergisel Sonuçları Hakkında Yeni Düzenlemeler Getirildi

24 May 2018

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete yayınlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda (“Kanun”) değişiklik yapılarak […]

Daha fazla göster

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayımlandı

17 May 2018

7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile beraber vergi mevzuatı ve farklı hukuk alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. […]

Daha fazla göster