İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 66: 25 Mayıs 2018

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınmasına Yönelik Usul ve Esaslar Belirlendi

29 Haz 2018

Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 13 Nisan 2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile havayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli ve çevreye zarar vermeden emniyetli bir şekilde yürütülmesi […]

Daha fazla göster

Amerika Birleşik Devletleri, Ticari Ortağı Olan Ülkelerde Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Uygulanması Hakkında 2018 Raporunu Yayınladı

22 Haz 2018

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Temsilciliği, ticaret ortakları olan ülkelerde fikri ve sınai haklarının koruması ve uygulanması ile ilgili 2018 Özel 301 Raporu’nu (“Rapor”) yayınladı. Rapor, fikri mülkiyet haklarının korunması ve uygulanmasının kötüye gittiği veya yetersiz kalmaya devam ettiği ülkeleri […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yurtdışına Kişisel Veri Aktarımı Konusunda Asgari Unsurları Yayımladı

1 Haz 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yeterli veri korumasını sağlamayan ülkelere yapılacak veri aktarımları için akdedilecek taahhütnamelerde bulunması gereken asgari unsurları (“Asgari Unsurlar”) yayımladı. Yeterli veri koruma sağlayan ülke listesinin Kurul tarafından yakın zaman yayınlanması bekleniyor. Asgari Unsurlar, veri sorumlularına […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünün İstisnalarını Belirledi

25 May 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kaydolma yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirledi. Özetle; vakıflar, dernekler, noterler, avukatlar, mali müşavirler, sendikalar, siyasi partiler ve yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutuldu. 2018/32 […]

Daha fazla göster