İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 71: 9 Kasım 2018

Anayasa Mahkemesi, Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazın 27 Yıl Geçmesine Rağmen Kamulaştırılmamasının Mülkiyet Hakkını İhlal Ettiğine Hükmetti

14 Ara 2018

Anayasa Mahkemesi’nin, 16 Ekim 2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 20 Eylül 2018 tarihli ve 2017/24715 başvuru sayılı kararı ile özel mülkiyette bulunan taşınmazların imar planında kamu hizmeti alanı olarak düzenlenmesinde kamusal yarar bulunmakla birlikte bu yolla […]

Daha fazla göster

Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Planlanmaktadır

7 Ara 2018

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun (“Kanun”) uygulamasının iyileştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere ilişkin bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Taslak değişiklikler, yorum ve görüşlerin paylaşılması amacıyla ilgili bakanlıklar ve kurumlara gönderilmiştir. Söz konusu değişiklikler coğrafi […]

Daha fazla göster

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrüklerde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasının Desteklenmesi Amacıyla Eğitimler Düzenlemektedir

23 Kas 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, gümrüklerde fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması amacıyla eğitimler düzenlemeye 2018 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen ilk eğitim 24-25 Ekim 2018 tarihlerinde marka sahipleri, temsilciler ve gümrük personelinin katılımıyla Mersin’de gerçekleştirildi. Önümüzdeki aylarda […]

Daha fazla göster

Ortak Kontrole Tâbi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi Esasları Revize Edildi

16 Kas 2018

Ortak kontrole tâbi işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasını teminen konuya ilişkin olan muhasebeleştirme esasları revize edilmiştir. Revize muhasebe standartları, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri içinde gerçekleşen ortak kontrole tâbi […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kişilerin İletişim Adreslerine Yapılan Hukuka Aykırı Reklam Bildirimlerine İlişkin İlke Karar Yayımladı

9 Kas 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) kişilerin iletişim adreslerine yapılan hukuka aykırı reklam bildirimlerinin durdurulması gerektiğini bildirdi. Kurul, kişilerin açık rızaları alınmaksızın veya Kişisel Verilerin Korunması Kanunu altındaki diğer işleme şartlarını sağlamaksızın e-posta, SMS veya çağrı ile reklam bildirimi ve/veya […]

Daha fazla göster